Master Gezondheidsinnovatie
Master Gezondheidsinnovatie

Master Gezondheidsinnovatie

Innovaties zijn nodig om onze gezondheidszorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Zie jij kansen om zorg te vernieuwen en denk jij niet in barrières maar in mogelijkheden? Tijdens deze masteropleiding leer je hoe je innovatiekansen herkent, projecten begeleidt en succesvol implementeert.

Innovatie, onderzoek en leiderschap vormen de basis van deze opleiding. De opleiding is een tweejarig Master of Science programma, dat je in een deeltijd tempo volgt en goed kunt combineren met een baan.

 • Locatie Heerlen
 • Duur 2 jaar, start in sept. / okt.
 • Taal Nederlands

Kom de opleiding ervaren

Meld je aan voor een meeloopdag op vrijdag 1 maart 2024.

Meer info
Over de opleiding

Over de opleiding

Wat leer je?

Innovatie, onderzoek en leiderschap vormen de basis van deze opleiding. Je leert:

 • Hoe je innovatiebehoeftes herkent:
  Voor welke uitdaging staat een organisatie en welke innovatieve oplossingen kun je daarvoor bedenken?
 • Hoe je ideeën ontwikkelt en uitwerkt:
  Van brainstorm, onderzoek en gegevensverzameling tot en met de beschrijving in een ondernemingsplan.
 • Hoe je adviseert en overtuigt:
  Succesvolle implementatie van innovatie vraagt om overtuigend leiderschap. Innovatie houdt immers verandering in wat betekent dat mensen anders moeten gaan werken. Je leert hoe je opdrachtgevers, collega’s en cliënten daarin meekrijgt.

Hoe ziet je week eruit?

Je hebt één dag per week les op de hogeschool, op vrijdag, meestal van 09.00 tot 14.00 uur. Je volgt colleges, trainingen, demonstraties of coaching. De overige dagen studeer je thuis en bestudeer je literatuur, werk je alleen of samen met andere studenten aan online opdrachten. Je volgt weblectures of hebt een online afspraak met een docent.  

Studiebelasting
Je bent 14 tot 28 uur  per week met je studie bezig. Dit is een indicatie, het exacte aantal uren verschilt per student en blokperiode.

Werken vanuit praktijksituaties
Je werkt gedurende de opleiding aan taken binnen realistische situaties en organisaties, met mensen op de werkvloer, binnen specifieke organisatiestructuren of beleidsstrategieën. Je haalt er informatie op, geeft adviezen, discussieert met experts en ontvangt feedback. Je draagt zelf minimaal één organisatie aan. Dat wil zeggen een gezondheidszorginstelling of een andere relevante organisatie waar interesse is voor vernieuwing of waar vernieuwing gaande is.

 Alumni vertellen over de wisselwerking tussen theorie en praktijk

Individuele begeleiding

Dit is een kleinschalige opleiding met maximaal 30 studenten. De opleiding wordt zeer gewaardeerd vanwege de individuele begeleiding: je krijgt een coach en innovatie expert toegewezen die jou ondersteunen in je leerproces, je competentieontwikkeling en studievoortgang. Samen formuleren jullie doelen binnen de context van jouw studie, je toekomstige of huidige loopbaan of je persoonlijke omstandigheden. Tijdens de lessen zijn de groepen klein en is er veel contact met docenten. 


Alumni vertellen over de docenten.

 Hoe hebben alumni de samenwerking met hun medestudenten ervaren?

Collegegeld

Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding.

Onderwijs- en examenregeling

In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld.

 • Bekijk de actuele OER

Afstudeertitel

Na je afstuderen mag je de titel Master of Science gebruiken.

 Welk effect heeft de master op je carrière?

studieopbouw

Studieopbouw

Innovatie, onderzoek en leiderschap vormen de basis van het tweejarige onderwijsprogramma. Het programma omvat 12 modules. Bekijk hieronder de modules per jaar of bekijk de studiegids.

 • Jaar 1

  Vakken

  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  • Innovatievraagstuk
   Je verdiept je in het ‘moeilijke begin’ van innoveren. Welke onderwerp kan alleen via innovatie opgelost worden? Je bespreekt met je opdrachtgever de visie en de sterke en zwakke kanten van de organisatie in het kader van de uitdaging waarvoor de organisatie staat. Je verzamelt data over de interne en de externe omgeving zodat je het innovatievraagstuk kunt beschrijven. Je geeft daarin ook mogelijke oplossingsrichtingen aan.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Creatie
   Je organiseert een professionele brainstorm. Samen met de opdrachtgever bedenk je creatieve focus vragen, selecteer je deelnemers en kies je een passende brainstorm methode waarbij haalbaarheid en wenselijkheid van verschillende oplossingen aan bod komen.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Ontwerpen van processen
   Je bestudeert verschillende ontwerpprocessen van innnovatie , het zogenaamde design thinking. De beleving van de cliënt staat centraal bij het ontwerp. Ook leer je over de organisatorische, financiële en logistieke kant van processen in de gezondheidszorg.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Innovatief Ondernemen
   Je leert hoe je een ondernemingsplan schrijft op basis waarvan een opdrachtgever een besluit kan nemen over jouw innovatievoorstel. Je onderbouwt je voorstel, beschrijft de operationalisering en de kosten en baten. Tot slot pitch je dit ondernemingsplan voor vertegenwoordigers uit het werkveld.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Praktijkgericht Onderzoek 1
   20 weken, 5 EC
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Beroepspraktijk Adviseren
   Aan de hand van een vraag uit de beroepspraktijk schrijf je een adviesrapport op basis van relevante wetenschappelijk kennis. Je doorloopt deze taak twee keer in een klein groepje waarbij de tweede opdracht complexer is en er meer zelfstandigheid van je verwacht wordt. Daarnaast schrijf je een verantwoordingsverslag waarmee je je bekwaamheid in de voor deze opdracht relevante competenties aantoont.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Persoonlijke Professionele Ontwikkeling
   Je ontwikkelt leiderschapsvaardigheden. Je werkt ook aan je vaardigheden en attitude als innovator.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
 • Jaar 2

  Vakken

  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  • Veranderstrategie
   Innovatie vraagt om verandering; het veranderkundig perspectief staat centraal in deze module. Je bestudeert het multidimensionale karakter van verandering in relatie tot innovatie. Je maakt een veranderdiagnose voor een succesvolle implementatie en exploitatie van de innovatie . Daarbij maak je gebruik van methodieken en modellen uit de organisatie- en veranderkunde.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Praktijkgericht Onderzoek 2
   Deze module is vergelijkbaar met bovenbeschreven module, maar de complexiteit van deze taak is op masterniveau, aangezien het dit keer plaatsvindt in en mét de echte praktijksituatie en je een eigen verantwoordelijkheid hebt in de uitvoering. Je schrijft een onderzoeksplan waarbij het onderzoek gaat over zaken als veranderingsbereidheid binnen organisaties, of de hanteerbaarheid, toepasbaarheid of effectiviteit van innovaties.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Transformatie
   In deze afsluitende module laat je zien dat je alle opgedane kennis, vaardigheden en attitudes kunt toepassen. In een veranderdocument geef je een advies voor implementatie van de ontworpen zorginnovatie. Daarnaast beschrijf je je competentieontwikkeling: je beschrijft wat je geleerd hebt en hoe je dit in de praktijk gaat toepassen.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Praktijkgericht Onderzoek 3
   Deze module is vergelijkbaar met bovenbeschreven module, maar nu gaat het om uitvoering en rapportage van het onderzoek. Je maakt zelfstandig keuzes in de uitvoering van dit deel van de taak. Uiteindelijk lever je een onderzoeksrapport op.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Persoonlijke Professionele Ontwikkeling
   Je ontwikkelt leiderschapsvaardigheden. Je werkt ook aan je vaardigheden en attitude als innovator.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je wordt toegelaten:

 • Als je in het bezit bent van een bachelor diploma op het gebied van zorg en welzijn.
  Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek waarin je de relevantie van de vooropleiding kunt toelichten. Een toelatingscommissie beslist over de relevantie van de vooropleiding.
 • Als je in het bezit bent van een bachelor diploma en relevante werkervaring.
  Relevante werkervaring is ervaring op NLQF 6 werk-/denkniveau in de werkvelden zorg en welzijn. De toelatingscommissie beslist aan de hand van bewijs van de kandidaat of de werkervaring relevant is voor toelating tot de master Gezondheidsinnovatie.

Aanmelden

Jezelf inschrijven bij de master Gezondheidsinnovatie begint met een aanmelding voor het intakegesprek. In dit gesprek bespreken we onder andere jouw achtergrond, leerdoelen en gewenste studietraject. Aan het eind van het gesprek krijg je meteen te horen of je wordt toegelaten.

Meld je nu aan

Studeren in combinatie met werk en privé... Hoe gaat dat?

Master Gezondheidsinnovatie
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen