Master Gezondheidsinnovatie
Master Gezondheidsinnovatie

Master Gezondheidsinnovatie

Innovaties zijn nodig om onze gezondheidszorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Zie jij kansen om zorg te vernieuwen en denk jij niet in barrières maar in mogelijkheden? Tijdens deze masteropleiding leer je hoe je innovatiekansen herkent, projecten begeleidt en tot slot succesvol implementeert.

Innovatie, onderzoek en leiderschap vormen de basis van deze opleiding die je in voltijd of deeltijd kunt volgen. De opleiding duurt dan 1 respectievelijk 2 jaar.  

 • Locatie Heerlen
 • Duur 1 of 2 jaar
 • Taal Nederlands
De opleiding gaat van start op 1 september 2021. 

Toelatingsgesprek

Meld je aan voor het toelatingsgesprek.

Meld je nu aan

Master Gezondheidsinnovatie

Over de opleiding

Over de opleiding

Wat leer je?

Innovatie, onderzoek en leiderschap vormen de basis van deze opleiding. Je leert:

 • Hoe je innovatiebehoeftes herkent:
  Voor welke uitdaging staat een organisatie en welke innovatieve oplossingen kun je daarvoor bedenken?
 • Hoe je ideeën ontwikkelt en uitwerkt:
  Van brainstorm, onderzoek en gegevensverzameling tot en met de beschrijving in een ondernemingsplan.
 • Hoe je adviseert en overtuigt:
  Succesvolle implementatie van innovatie vraagt om overtuigend leiderschap. Innovatie houdt immers verandering in wat betekent dat mensen anders moeten gaan werken. Je leert hoe je opdrachtgevers, collega’s en cliënten daarin meekrijgt.

Hoe ziet je week eruit?

Je hebt één dag per week les op de hogeschool, en wel op vrijdag van 9 tot 5. Je volgt colleges, trainingen, demonstraties of coaching. De overige dagen studeer je thuis en bestudeer je literatuur, werk je alleen of samen met andere studenten aan online opdrachten. Je volgt weblectures of hebt een online afspraak met een docent.  

Studiebelasting
Bij de voltijdstudie bedraagt de studiebelasting per week circa 40 uur. Studeer je in deeltijd, dan ben je 14-28 uur per week met je studie bezig (verschilt per blok). Je kunt deze master in voltijd of deeltijd volgen. De voltijdstudie duurt 1 jaar, de deeltijd 2 jaar. In de deeltijdvariant is het mogelijk om de opleiding te combineren met een baan.

Werken vanuit praktijksituaties
Je werkt gedurende de opleiding aan taken binnen realistische situaties en organisaties, met mensen op de werkvloer, binnen specifieke organisatiestructuren of beleidsstrategieën. Je haalt er informatie op, geeft adviezen, discussieert met experts en ontvangt feedback. Je draagt zelf minimaal één organisatie aan. Dat wil zeggen een gezondheidszorginstelling of een andere relevante organisatie waar interesse is voor vernieuwing of waar vernieuwing gaande is.

Individuele begeleiding

Dit is een kleinschalige opleiding met maximaal 30 studenten. De opleiding wordt zeer gewaardeerd vanwege de inviduele begeleiding: je krijgt een persoonlijke coach toegewezen die jou ondersteunt in je leerproces, je competentieontwikkeling en studievoortgang. Samen formuleren jullie doelen binnen de context van jouw studie, je toekomstige of huidige loopbaan of je persoonlijke omstandigheden. 

Collegegeld

Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding.

Onderwijs- en examenregeling

In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld. Bekijk de actuele OER

Afstudeertitel

Na je afstuderen mag je de titel Master of Science gebruiken.

studieopbouw

Studieopbouw

De master bestaat uit 12 modules. De volgorde van de modules verschilt voor de deeltijd en voltijd studenten. Daarnaast volg je diverse trainingen op het gebied van leiderschap.

 • Persoonlijke Professionele Ontwikkeling

  Binnen deze leerlijn word je als innovator i.o. ondersteund met coaching en ontwikkel je vaardigheden. Hierbij werk je specifiek aan je vaardigheden en je attitude als innovator. De leerlijn vormt een geïntegreerd geheel met Leerlijn Innovatie, Leerlijn Onderzoek en Competentie ontwikkeling op de LEADS Competenties.

 • Innovatievraagstuk

  Je verdiept je in het ‘moeilijke begin’ van innoveren. Welke onderwerp kan alleen via innovatie opgelost worden? Je bespreekt met je opdrachtgever de visie en de sterke en zwakke kanten van de organisatie in het kader van de uitdaging waarvoor de organisatie staat. Je verzamelt data over de interne en de externe omgeving zodat je het innovatievraagstuk kunt beschrijven. Je geeft daarin ook mogelijke oplossingsrichtingen aan.

 • Creatie

  In deze module organiseer je een professionele brainstorm. Samen met de opdrachtgever bedenk je creatieve focus vragen, selecteer je deelnemers en kies je een passende brainstorm methode waarbij haalbaarheid en wenselijkheid van verschillende oplossingen aan bod komen.

 • Innovatie met technologie

  Je gaat op zoek naar een (bestaand) passend technologisch product voor je innovatievraagstuk. Je leert hoe je inzicht krijgt in technologieën en trends. Hoe je producten en aanbiedende bedrijven beoordeelt en selecteert. Je maakt kennis met de uitdagingen van het ontwerpen, testen en implementeren van zorgprocessen met technologie.

 • Ontwerpen van processen

  Je bestudeert in deze module verschillende ontwerpprocessen van innnovatie , het zogenaamde design thinking. De beleving van de cliënt staat centraal bij het ontwerp.  Ook leer je over de organisatorische, financiële en logistieke kant van processen in de gezondheidszorg.

 • Veranderstrategie

  Innovatie vraagt om verandering; het veranderkundig perspectief staat centraal in deze module. Je bestudeert het multidimensionale karakter van verandering in relatie tot innovatie. Je maakt een veranderdiagnose voor een succesvolle implementatie en exploitatie van de innovatie . Daarbij maak je gebruik van methodieken en modellen uit de organisatie- en veranderkunde.

 • Innovatief Ondernemen

  In deze module leer je hoe je een ondernemingsplan schrijft op basis waarvan een opdrachtgever een besluit kan nemen over jouw innovatievoorstel. Je onderbouwt je voorstel, beschrijft de operationalisering en de kosten en baten. Tot slot pitch je dit ondernemingsplan voor vertegenwoordigers uit het werkveld.

 • Beroepspraktijk adviseren

  Aan de hand van een vraag uit de beroepspraktijk schrijf je een adviesrapport op basis van relevante wetenschappelijk kennis. Je doorloopt deze taak twee keer in een klein groepje waarbij de tweede opdracht complexer is en er meer zelfstandigheid van je verwacht wordt. Daarnaast schrijf je een verantwoordingsverslag waarmee je je bekwaamheid in de voor deze opdracht relevante competenties aantoont.

 • Praktijkgericht onderzoek 1

  Aan de hand van een vraag uit de beroepspraktijk schrijf je met en groepje studenten een onderzoekplan. Je bereidt een mini-onderzoek voor, verzamelt en analyseert gegevens, en schrijft vervolgens een rapport met wetenschappelijke en praktijkrelevante bevindingen en aanbevelingen. 

 • Praktijkgericht onderzoek 2

  Deze module is vergelijkbaar met bovenbeschreven module, maar de complexiteit van deze taak is op masterniveau, aangezien het dit keer plaatsvindt in en mét de echte praktijksituatie en je een eigen verantwoordelijkheid hebt in de uitvoering. Je schrijft een onderzoeksplan waarbij het onderzoek gaat over zaken als veranderingsbereidheid binnen organisaties, of de hanteerbaarheid, toepasbaarheid of effectiviteit van innovaties.

 • Praktijkgericht onderzoek 3

  Deze module is vergelijkbaar met bovenbeschreven module, maar nu gaat het om uitvoering en rapportage van het onderzoek. Je maakt zelfstandig keuzes in de uitvoering van dit deel van de taak. Uiteindelijk lever je een onderzoeksrapport op.

 • Transformatie

  In deze afsluitende module laat je zien dat je alle opgedane kennis, vaardigheden en attitudes kunt toepassen. In een veranderdocument geef je een advies voor implementatie van de ontworpen zorginnovatie. Daarnaast beschrijf je je competentieontwikkeling: je beschrijft wat je geleerd hebt en hoe je dit in de praktijk gaat toepassen.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je wordt toegelaten:

 • Als je in het bezit bent van een bachelor diploma op het gebied van zorg en welzijn.
  Je wordt uitgenodigd voor een toelatingsgesprek waarin je de relevantie van de vooropleiding kunt toelichten.  Een toelatingscommissie beslist over de relevantie van de vooropleiding.
 • Als je in het bezit bent van een bachelor diploma en relevante werkervaring.
  Relevante werkervaring is ervaring op NLQF 6 werk-/denkniveau in de werkvelden zorg en welzijn. De toelatingscommissie beslist aan de hand van bewijs van de kandidaat of de werkervaring relevant is voor toelating tot de master Gezondheidsinnovatie.

Aanmelden

Jezelf inschrijven bij de master Gezondheidsinnovatie begint met een aanmelding voor het toelatingsgesprek. In dit toelatingsgesprek bespreken we onder andere jouw achtergrond, leerdoelen en gewenste studietraject. De opleiding neemt altijd ná het toelatingsgesprek een besluit over jouw toelating, legt dit vast in een verslag en informeert jou zo snel mogelijk over dit besluit.

Meld je nu aan

Master Gezondheidsinnovatie
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen