Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Blauw 3

Zonne-energie in de Gebouwde Omgeving

Het bijzonder-lectoraat Zonne-Energie in de Gebouwde Omgeving valt onder het lectoraat Smart Urban Redesign en houdt zich voornamelijk bezig met onderzoek naar en de mogelijkheden van de integratie van zonnepanelen in de gebouwde omgeving. Daarnaast houdt het lectoraat zich bezig met onderzoek naar het gebruik van innovatieve materialen voor zonne-energietoepassingen. Het lectoraat streeft ernaar om  op deze onderzoeksgebieden kennis te ontwikkelen met bedrijven in Zuid-Oost Nederland. Die kennis kan dan leiden tot innovatie in het onderwijs bij Zuyd Hogeschool.

De producten uit deze twee onderzoekslijnen worden onderzocht, gedemonstreerd en gemonitord op het living lab ‘de Wijk van Morgen’ op het grensoverschrijdend bedrijvenpark Avantis. Dit living lab biedt de mogelijkheden om aan een breed publiek en bedrijven te laten zien welke nieuwe ontwikkelingen er zijn op het terrein van innovatieve producten op het gebied van BIPV (building integrated photovoltaics ofwel geïntegreerde zonnepanelen). Bedrijven kunnen hier hun nieuwe producten testen in samenwerking met Zuyd Hogeschool. De afgelopen 2 jaar zijn 25 studenten van de opleidingen Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde en Chemie/Chemische Technologie bij verschillende projecten betrokken geweest.

Verduurzaming van bestaande bouw
De Wijk van Morgen is een voorbeeld van nieuwbouw. De komende jaren wil het lectoraat zich ook richten op innovatieve producten voor bestaande c.q. renovatie bouw. Zeger: “Onze regio moet de komende dertig jaar veel woningen gaan renoveren die nu een zeer lage energieklasse hebben. Als dan wordt gedacht aan het integreren van zonnepanelen in bijvoorbeeld dak en wanden, dan kunnen we de bestaande bouw verder verduurzamen. Zuyd kan hierin een grote rol spelen”.  

Samenwerking met TNO
Dit bijzonder-lectoraat is een samenwerking met TNO, het grootste onderzoeksinstituut in Nederland en een ervaren speler op gebied van onderzoek in de thema’s chemie, bouw en energie. De samenwerking van TNO en Zuyd loopt al enige jaren, waarbij er veel contacten zijn tussen Zuyd medewerkers en medewerkers van TNO onder andere in het kader van stage- en onderzoeksopdrachten. De visie van TNO en de zwaartepunten van Zuyd sluiten goed op elkaar aan en is het belangrijk voor TNO om aangesloten te zijn bij een hogeschool die voorop loopt op de gebieden chemie en duurzaam gebouwde omgeving.  

Contact

Meer contactinfo