Project
Ondersteunende Technologie in de Zorg

Startimpuls Academische Werkplaats Hulpmiddelen

Het lectoraat werkt aan de opzet van een Academische Werkplaats Hulpmiddelen met een startimpuls van ZonMw.

Passende hulpmiddelen (of zorgtechnologie) ondersteunen mensen met een beperking bij belangrijke activiteiten en participatie in de maatschappij. De Academische Werkplaats Hulpmiddelen zal een samenwerkingsverband worden van Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht, Gilde Opleidingen, Ieder(in), Burgerkracht en regionale zorgorganisaties. Zij inventariseren knelpunten in de hulpmiddelenzorg, doen onderzoek naar processen van verstrekking en onderzoeken of hulpmiddelen meerwaarde voor gebruikers hebben en of deze meerwaarde opweegt tegen de kosten. In januari 2022 zullen we deze plannen via een subsidie voorstel voorleggen aan subsidieverstrekker ZonMw. Indien gehonoreerd zal deze samenwerking rondom hulpmiddelen in de zomer van 2022 van start gaan.

Looptijd: november 2021 – januari 2022

Financiering: ZonMW

Meer informatie

Wll je meer weten over dit project? Stuur een e-mail aan loek.vanderheide@zuyd.nl