Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Duurzame Energie

Het bijzonder lectoraat Duurzame Energie (voorheen Sustainable Energy in the Built Environment) is ontstaan in 2009 door een samenwerking tussen TNO en Zuyd Hogeschool. Vanaf deze periode werken TNO en Zuyd samen aan de ontwikkeling van nieuwe producten ten aanzien van duurzame energie in de gebouwde omgeving. Zuyd concentreert zich met name op het demonstreren en valideren van de ontwikkelde producten.

De samenwerking van TNO en Zuyd loopt al enige jaren, waarbij er veel contacten zijn tussen Zuyd medewerkers en medewerkers van TNO onder andere in het kader van stage- en onderzoeksopdrachten. De visie van TNO en de zwaartepunten van Zuyd sluiten goed op elkaar aan en is het belangrijk voor TNO om aangesloten te zijn bij een hogeschool die voorop loopt op de gebieden chemie en duurzaam gebouwde omgeving. 

In de periode 2009-2018 stond met name de ontwikkeling van gebouw geïntegreerde zonne-energie bouwproducten centraal. Sinds 2018 wordt naast de ontwikkeling van BIPV tevens gewerkt aan de introductie van energiebesparende ramen en energie-opslag systemen. Begin 2018 is de samenwerking tussen TNO en Zuyd verlengd en TNO en Zuyd werken tot minimaal 2022 samen ten aanzien van de genoemde onderwerpen. De lector van dit bijzonder lectoraat is Zeger Vroon. Het bijzonder lectoraat is gepositioneerd binnen het lectoraat SURD binnen Zuyd Hogeschool.

Verduurzaming van bestaande bouw
‘De Wijk van Morgen’ op het grensoverschrijdend bedrijvenpark Avantis in Kerkrade is een ‘living lab’. De gebouwen daar zijn  een voorbeeld van nieuwbouw. De komende jaren wil het lectoraat zich echter ook gaan richten op innovatieve producten voor bestaande c.q. renovatie bouw. Lector Zeger Vroon zegt hier over: “Onze regio moet de komende dertig jaar veel woningen gaan renoveren die nu een zeer lage energieklasse hebben. Als dan wordt gedacht aan het integreren van zonnepanelen in bijvoorbeeld dak en wanden, dan kunnen we de bestaande bouw verder verduurzamen. Zuyd kan hierin een grote rol spelen”.

 • Onderzoek en projecten

  Binnen het bijzonder-lectoraat wordt gewerkt aan drie type producten, die een belangrijke rol spelen in de energie transitie in de gebouwde omgeving:

  1. PV zonne-energie 
  2. Opslagsystemen
  3. Energiebesparende ramen


  PV Zonne-energie
  In de volgende projecten wordt gewerkt aan PV zonne-energie systemen:

  • TKI Smart Hyper PV
  • Interreg PV op Maat
  • Interreg Rolling Solar
  • TKI Colourmax
  • Opzuyd Werkelijk bouwen aan BIPV
  • TKI Extase
  • Raak MKB Flow4Nano

  Opslagsystemen
  In de volgende projecten wordt gewerkt aan opslagsystemen.

  Energiebesparende ramen
  In de volgende projecten wordt gewerkt aan energiebesparende ramen.
  -    Interreg Enef
  -    Raakpro WOF

 • Publicaties

  2017

  [1] MJ Ritzen, C.P.W. Geurts, Z.A.E.P. Vroon, T.H.J. Haagen, R. Rovers, (2016): Environmental impact evaluation of energy saving and energy generation: case study for two Dutch dwelling types Building and Environment (pdf). pp. 73 – 84.

  [2] C.P.W. Geurts, Z.A.E.P. Vroon, R. Rovers, M.J. Rltzen, (2017): Comparative performance assessment of a non-ventilated and ventilated BIPV rooftop configurations in the Netherlands Solar Energy., 389 – 400.

  [3] M.J. Ritzen, Z.A.E.P. Vroon, A. Lupisek, R. Rovers, C.P.W. Geurts, (2017): Environmental impact comparison of a ventilated and a nonventilated building integrated photovoltaic rooftop design in the Netherlands: Electricity output, energy payback time, and land claim Solar Energy, 304 – 313

  [4] G de Amorim Scares, M Theelen, D Roosen, A Masolin, L Franssen: Interlaboratory comparison of photovoltaic performance measurements using GIGS solar cells, Reliability Physics Symposium (IRPS), 2017 IEEE International, 31-34.

  [5] Mirjam Theelen, Supratik Dasgupta, Zeger Vroon, Bas Kniknie, Nicolas Barreau, Jurgen van Berkum, Miro Zeman, (2017:) Influence of the atmospheric species water, oxygen, nitrogen andcarbon dioxide on the degradation of aluminum doped zinc oxide layers. Thin Solid Films 565,149-154.


  2016
  Mei 2016 De Limburger - Zonnepanelen straks op maat gemaakt 

  [1] Ritzen, M. J., Vroon, Z. A. E. P., Geurts, C. P. W., & Rovers, R. (2015). BIPV field tests in the Netherlands: performance and environmental impact. Poster session presented at European Photovoltaic Solar Energy Conference (EUPVSEC, 14-18 September 2015, Hamburg, Germany, Hamburg, Germany).

  2015
  Juni 2015 Limburg Onderneemt - Volop kans voor Solar Industrie  

  2013
  [1]  Marieke Burghoorn,1 Dorrit Roosen-Melsen,1 Joris de Riet,2 Sami Sabik,2 Zeger Vroon,1,3  Irina Yakimets 2 and Pascal Buskens,1,4,  Durable Single Layer Broadband Anti-Reflective Coatings for Plastic Substrates Produced by Full Wafer and Roll-to-Roll Step-and-Flash Nano-Imprint Lithography, Materials 2013, 6, published 2013

  [2] Pascal Buskens, Mariëlle Wouters, Corné Rentrop, Zeger Vroon, A brief review of environmentally benign antifouling and foul-release coatings for marine applications. Journal of Coatings Technology and Research, 2013, Volume 10, Issue 1, pp 29-36.

  [3] Mirjam Theelen, Krista Polman, Nicolas Barreau, Henk Steijvers; Jurgen Van Berkum, Zeger Vroon, Miro Zeman, Influence of deposition pressure and selenisation on damp heat degradation of the Cu(In,Ga)Se2 back contact molybdenum. Solar Energy Materials and Solar Cells.

  [4] M. Theelen, T. Boumans, F. Stegeman, F. Colberts, A. Illiri, N. Barreau, J. van Berkum, Z. Vroon and M. Zeman, Degradation behavior of ZnO: Al for CIGS Solar cells. Solar energy Materials and solar cells. Published 2013

  [5] M. Ritzen, B. van de Meijden, R. Rovers, Z. Vroon and C. Geurts, A comparison of office facade renovation solutions in The Netherlands based on different environmental assessment tools and the calculation of an office facade solution with minimal environmental impact, Published 2013

 • Onderwijs en professionalisering

  Het lectoraat levert een bijdrage aan het onderwijs en de professionalisering van de medewerkers in het onderwijs op de volgende gebieden.

  Actualisering curriculum
  Het bijzonder lectoraat is betrokken bij de opleidingen Built Environment, Applied Science en Engineering. Het bijzonder lectoraat draagt nieuwe lesstof aan voor verschillende vakken op het gebied van chemie, chemische technologie en techniek. Zo is in 2017 is gestart met een nieuw vak rond Materialen gestart waar nanotechnologie, halfgeleiders en vaste-stof-chemie aan de orde komen.
  Daarnaast geeft de bijzonder lector ca 30 uur les per jaar bij opleiding Applied Science (Anorganische Chemie en Minor Energie) en de opleiding Engineering (PV systemen en Sustainable Technologies). Verder is de bijzonder lector actief in de community “PV en Nano".

  Bijdrage aan deskundigheidsbevordering docenten
  De bijzonder lector begeleidt verschillende docenten in hun deskundigheidsbevordering om vanuit docentschap door te groeien richting senior docent-onderzoeker. Met hun teamleiders bespreekt Zeger hun ontwikkeling. In nauw overleg met de lectoren van Smart Urban Redesign, Material Science en Nanostructured materials worden docenten betrokken in de projecten en bij het schrijven van aanvragen ten aanzien van Raakpro en Raak MKB projecten.

  Ontwikkelen van 'excellente leerroutes' (minoren en afstudeerplaatsen)
  Zeger ontwikkelt samen met docenten in de richting van chemie en elektrotechniek nieuwe lesstof, minoren, stage en afstuuropdrachten. Op dit moment wordt nagegaan welke informatie nodig is om mogelijke onderwijsvernieuwing bij gebouwde omgeving te realiseren. Het bijzonder lectoraat heeft sinds 2010 voor diverse studenten stage- en afstudeerplaatsen geregeld bij TNO, Philips, DSM, Sabic, Scheuten Glas, PQ Corporation, Kriya, BAM, Heijmans en EverZinc. Een deel van deze studenten heeft een functie binnen deze bedrijven gevonden.

 • Samenwerking

  Het lectoraat werkt samen met de volgende partners:

  • Avans Hogeschool
  • Energie Onderzoek Centrum (ECN)
  • Holst Centre (onafhankelijke open-innovatie R&D centrum)
  • MEC Leuven (onafhankelijke onderzoekscentrum voor micro-elektronica en nanotechnologie)
  • Fontys Hogeschool
  • RWTH Aachen
  • TNO Industrie en Techniek
  • Technische Universiteit Eindhoven
  • Universiteit Maastricht
  • Diverse MKB bedrijven
 • Over de lector

  Per 1 maart 2010 is Zeger Vroon benoemd als bijzonder lector Sustainable Energy in the Built Environment bij Zuyd Hogeschool. Per 1 maart 2018 is Zeger nogmaals voor vier jaar aangesteld als bijzonder lector.

  Zeger is afgestudeerd in 1991 aan de Rijksuniversiteit Utrecht met als onderwerp opslagfosforen. Zijn interesse voor chemie en scheikunde is ooit begonnen door zijn liefde voor vuurwerk en chemicaliën. Daarnaast had hij op de middelbare school veel interesse voor geochemie en duurzame energie. Na zijn universitaire studie is Zeger in 1995 gepromoveerd op het onderwerp zeolietmembranen aan de Universiteit Twente.

  Na zijn promotie is hij als wetenschappelijk medewerker begonnen bij TNO Eindhoven met als specialisatie sol-gel processing. Bij TNO Eindhoven heeft Zeger in die hoedanigheid gewerkt aan de bereiding van sol-gel anorganische coatings en poeders voor de petrochemische, automotive, solar en high-end equipment markt. De laatste jaren werkt hij bij TNO aan de bereiding van optische anorganische coatings voor zonnecellen en lichtmanagement in zonnecellen.

  Sinds 1996 begeleidt Zeger Zuyd-studenten van de opleidingen Chemie en Chemische Technologie bij hun stage en afstuderen bij TNO. Vanaf 2008 is de relatie tussen TNO en Zuyd Hogeschool versterkt en een gevolg hiervan was dat Zeger al vanaf juni 2009 een dag in de week betrokken is bij het lectoraat. Zeger is voor 0.4 fte verbonden aan Zuyd Hogeschool en blijft voor 0.6 fte werkzaam bij TNO. Het bijzonder lectoraat wordt deels gefinancierd door TNO.  

 • Leden van het lectoraat

  De volgende medewerkers werken voor het lectoraat.

   

  Wendy Broers
  Wendy Broers behaalde in 2000 haar Master in Building Technology aan de TU/E met als specialiteit duurzame afbouwtechniek. Tot 2008 heeft ze gewerkt als duurzaam bouwen adviseur bij verschillende organisaties en bureaus. 

  Sinds 2008 is ze werkzaam als onderzoeker en docent bij Zuyd Hogeschool, opleiding BBE, rond het thema verduurzamen van de gebouwde omgeving. Ze was betrokken als onderzoeker en projectleider bij verschillende onderzoeksprojecten over duurzame gebiedsontwikkeling (IEA Annex 51: Energy efficient cities, EOS LT Transep-DGO: Transitie in energie en proces, PALET: Parkstad Limburg Energietransitie),  duurzame energie concepten voor bestaande woningbouw en monitoring (Interreg Modlar, TIORC, TKI TRECO).  

  Sinds maart 2017 werkt ze aan haar promotie onderzoek aan de Universiteit Maastricht (ICIS) waarin ze de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad onderzoekt gebruik makend van een interdisciplinaire socio-technische aanpak. 

  Haar missie is om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van bestaande woningvoorraad in de regio en daarbuiten door het doen van onderzoek, het adviseren van gemeenten en het onderwijzen van studenten. 

  +31 (0)6 18 22 28 58 / wendy.broers@zuyd.nl 

  Ili NagyIli Nagy
  Sinds november 2006 is Ili in dienst bij Zuyd Hogeschool. Zij heeft op diverse plekken binnen de organisatie gewerkt (Commercieel Management, Expertise Centrum Ondernemen en lectoraat Innovatief Ondernemen). Na 6 jaar ondersteuning in het economisch domein werd het tijd voor verandering. Sinds november 2012 is Ili verbonden aan de faculteit Bèta Sciences and Technology waar zij het lectorenteam ondersteunde. 
  Vanaf 2017 ligt haar focus op de ondersteuning van lector Zeger Vroon. Binnen zijn lectoraat ‘Sustainable Energy in the Built Environment’ is Ili betrokken als ondersteuner bij diverse nationale, euregionale en internationale projecten en houdt zich o.a. bezig met organiseren van projectevents, project meetings e.d. Naast haar werkzaamheden voor het lectoraat ondersteunt Ili, als programmasecretaris, het lectorenberaad Bèta. Verder houdt zij zich nog bezig met het leggen van verbindingen tussen ondernemers, bedrijven en instituten die samenwerking zoeken met lectoren binnen Zuyd Hogeschool. 

  +31 (0) 6 24 77 61 82 / ili.nagy@zuyd.nl 

   

 • Het lectoraat in de media
  • Zuid-Limburg krijgt zonneweg, 1Limburg, 22 maart 2019. Lees meer
  • Wijk van Morgen verwelkomt golfplaten met geïntegreerde zonnecellen: ‘Potentie van miljoenen vierkante meters op agrarische daken’, PV OpMaat, 18 maart 2019. Lees meer
    

Zuid-Limburg krijgt zonneweg

Zuyd Hogeschool en het Eindhovense bedrijf Soliance willen binnen twee jaar een weg gaan aanleggen die energie opwekt.

Duurzame Energie
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen