Project
Wijkgerichte Zorg

Zuyderland eHealth living lab

In Zuyderland Medisch Centrum zijn een aantal pilots opgezet op het vlak van eHealth waarbij is gekeken of bestaande zorgvormen vervangen of aangevuld kunnen worden met effectieve eHealth toepassingen. Bij deze pilots werd nauw samengewerkt met Zorgverzekeraar CZ. Het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) is betrokken geweest bij de evaluatie van:

Beeldschermzorg
Bij deze vorm van zorg op afstand communiceren de patiënt en de zorgverlener via een beeldscherm, microfoon en camera met elkaar. Het doel van deze pilot was om te experimenteren met beeldschermzorg en daarbij de ervaringen van patiënten en zorgverleners in kaart te brengen. De pilot is uitgevoerd met medewerking van verschillende specialismen.

Keuzehulpen
Online keuzehulpen worden ingezet om patiënten een actievere rol te geven en gezamenlijke besluitvorming te vergroten. Het doel van deze pilot was het vaststellen van het effect van online keuzehulpen van PATIENT+ op gedeelde besluitvorming en tevredenheid bij patiënten en zorgverleners. De pilot is uitgevoerd bij Gynaecologie en Borstcentrum Zuyd.

Coaches
Online coaches maken monitoren op afstand voor de zorgverlener mogelijk en bevorderen het zelfmanagement van de patiënt. Het doel van deze pilot was het onderzoeken van de impact (van de opschaling) van een tweetal online coaches op zorgconsumptie en zorgkosten (in termen van verrichtingen, DBC zorgproducten en dure geneesmiddelen). De pilot is uitgevoerd met 1) MijnParkinsoncoach voor patiënten met de ziekte van Parkinson en 2) MijnIBDcoach voor patiënten de diagnose IBD (ziekte van Crohn, collitus ulcerosa).

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Laura Hochstenbach, laura.hochstenbach@zuyd.nl