Project
Wijkgerichte Zorg

Zuyderland eHealth living lab

In Zuyderland Medisch Centrum lopen op dit moment een aantal pilots op het vlak van eHealth waarbij wordt gekeken of bestaande zorgvormen kunnen wordt vervangen of aangevuld met effectieve eHealth toepassingen. Zuyderland vervult daarbij de rol van ‘living lab’. Bij deze pilots wordt nauw samengewerkt met Zorgverzekeraar CZ.

Het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) is betrokken bij de evaluatie van een aantal pilots:  

  • Beeldschermzorg
    Bij deze vorm van zorg op afstand communiceren de patiënt en de zorgverlener via een beeldscherm, microfoon en camera met elkaar. Het doel van deze pilot was om te experimenteren met beeldschermzorg en daarbij de ervaringen van patiënten en zorgverleners in kaart te brengen. De pilot is uitgevoerd met medewerking van verschillende specialismen.
  • Keuzehulpen
    Online keuzehulpen worden ingezet om patiënten een actievere rol te geven en gezamenlijke besluitvorming te vergroten. Het doel van deze pilot was het vaststellen van het effect van online keuzehulpen van PATIENT+ op gedeelde besluitvorming en tevredenheid bij patiënten en zorgverleners. De pilot is uitgevoerd bij Gynaecologie en Borstcentrum Zuyd.
  • Coaches
    Online coaches maken monitoren op afstand voor de zorgverlener mogelijk en bevorderen het zelfmanagement van de patiënt. Het doel van deze pilot is het onderzoeken van de impact van deze online coaches op zorggebruik. De pilot is uitgevoerd met MijnParkinsoncoach en MijnIBDcoach voor patiënten met de ziekte van Parkinson en de diagnose IBD (ziekte van Crohn, collitus ulcerosa).

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Laura Hochstenbach, laura.hochstenbach@zuyd.nl