Project
Wijkgerichte Zorg

Zorgrelatie en eigen regie versterken voor thuiswonende ouderen

Het onderzoeksproject met de titel ‘Participatief verbeteren van de zorgrelatie voor zeer kwetsbare thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers ter versterking van hun eigen regie’ vindt plaats in de periode van december 2020 tot en met december 2023.

Het hoofddoel van dit project is het verbeteren van de kwaliteit van de zorgrelatie tussen zeer kwetsbare thuiswonende ouderen, hun mantelzorgers en zorg- en ondersteunings- professionals om de eigen regie van deze ouderen en mantelzorgers te versterken.

Het project wordt uitgevoerd in het Zorgnetwerk Elsloo, een dorpsnetwerk in Zuid-Limburg met de missie om kwetsbare ouderen door domein overstijgende samenwerking langer in hun vertrouwde omgeving te laten wonen.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met stephanie.cornips@zuyd.nl