Project
Wijkgerichte Zorg

Therapieland Partners in Welzijn (PIW)

De ondersteuning van Partners in Welzijn richt zich op mensen met een variëteit aan ondersteuningsvragen op zowel psychisch als sociaal gebied. Het bevorderen van zelfredzaamheid staat hierbij centraal. Deze ondersteuning bestaat voornamelijk uit face-to-face consulten. Echter door toedoen van corona en de daaraan gerelateerde overheidsmaatregelen was het lange tijd niet mogelijk om cliënten in de praktijk te ontvangen. Doordat continuïteit van zorg niet gewaarborgd kon worden, kwam de veiligheid en gezondheid van cliënten in gevaar. Bij veel cliënten zou een gebrek aan ondersteuning kunnen leiden tot verslechtering van de situatie. Via het platform van Therapieland kan mogelijk op een goede en veilige manier invulling worden gegeven aan online ondersteuning op afstand. Via dit platform kunnen cliënten en behandelaren gebruik maken van beeldbellen. Ook hebben cliënten – afhankelijk van de hulpvraag - toegang tot verschillende eHealthprogramma’s, waaronder Zelfbeeld, Mindfulness of Communiceren.

De doelstelling van dit project is het op peil houden van de ondersteuning, het borgen van de kwaliteit en het voorkomen van een terugval in de geleverde ondersteuning. Dit door gebruik te maken van beeldbellen en de inzet van eHealthprogramma’s gericht op de problematiek van de cliënt.

Vanuit het Lectoraat Wijkgerichte Zorg zal het gebruik van, en de ervaringen met, de online ondersteuning binnen Partners in Welzijn gemonitord worden. De onderzoeksvraag betreft:

In welke mate kan met het aanbod van Therapieland (beeldbellen en eHealthprogramma’s) een bijdrage worden geleverd aan het ondersteunen van cliënten (18+) door medewerkers van MIK & PIW Groep?

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de innovatiewerkplaats van MIK en PIW groep en gefinancierd met middelen uit de SET regeling. Naar verwachting worden de resultaten van dit project in het najaar van 2021 hier op de website gepubliceerd.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Laura Hochstenbach, laura.hochstenbach@zuyd.nl of Nadine Spierts, nadine.spierts@zuyd.nl