Project
Wijkgerichte Zorg

Personal Health Train - LIME

Personal Health Train (PHT) staat voor het efficiënt uitwisselen van gezondheidsgegevens met volledige controle door de burger. Er worden steeds meer gezondheidsgegevens verzameld, niet alleen door zorgverleners maar ook door burgers zelf. Deze gegevens worden op verschillende plekken opgeslagen. Het is lastig deze gegevens te bundelen en ervan te leren. Door deze informatie te verbinden, kunnen verbanden worden aangetoond die waardevol zijn om de zorg te verbeteren. Door gegevens beschikbaar te maken voor burgers kunnen burgers beter de regie nemen over de eigen gezondheid.

Binnen dit project wordt gewerkt aan een aantal deelprojecten:

  • PGO
    Vanaf juli 2020 hebben alle patiënten recht op elektronische inzage in hun medische dossier. Hiermee krijgen zij de regie over hun eigen gegevens. Een toepassing waarin de patiënt alle gegevens via één applicatie inzichtelijk hebben en de patiënt een totaaloverzicht heeft over persoonlijke medische gegevens is een Persoonlijk Gezondheidsdossier. De patiënt kan zelf informatie toevoegen, zoals een dagboek van klachten of gegevens uit zelfmeetapparatuur en zelf bepalen welke informatie met wie gedeeld wordt. De patiënt is eigenaar van zijn of haar PGO ongeacht waar hij of zij onder behandeling is of woont. In samenwerking met Zuyderland MC en het Maastricht Universitair center wordt verkent hoe we in de regio het gebruik van PGO kunnen faciliteren. In dit kader heeft een PGO verkenning plaatsgevonden, hebben focusgroepen met burgers plaatsgevonden, interviews met huisartsen en specialisten en vindt op dit moment een pilot plaats waarin patiënten daadwerkelijk aan de slag gaan met een PGO.
  • HDIL
    Samenwerking en vertrouwen is de norm om te komen tot innovatie. Zeker als er medische gegevens mee gemoeid zijn. In samenwerking met de Smart Services Campus in Heerlen zijn we een Health Data innovatie Lab (HDIL) aan het ontwikkelen. HDIL staat voor Health Data Innovatie Lab. Het is een fysieke ruimte waarin zorgvragers, zorgorganisaties, bedrijven en onderzoekers experimenten kunnen uitvoeren waarbij het slim gebruik en combineren van data om de zorg effectiever en beter te maken centraal staat. Zo kan een ontwikkelaar van een service op het gebied van data uitwisseling of communicatie samen met regionale zorgorganisaties hun toepassing testen, zoals een e health toepassing of PGO. Eindgebruikers, studenten, onderzoekers en andere stakeholders worden actief betrokken bij het ontwikkelproces en de daadwerkelijke toepassing.

Verder wordt de PHT techniek regionaal ingezet in de ontwikkeling van een gepersonaliseerd keuzehulpmiddel voor oncologische patiënten, om te komen tot waardevolle inzichten in de acute zorg en te komen tot slimme analyses bij Meander en Envida.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Esther Bloemen-van Gurp, esther.vangurp@zuyd.nl