Project
Wijkgerichte Zorg

Carrier - LIME

Coronaire hartziekten (CHZ) vormen een belangrijke doodsoorzaak en hebben een enorme impact op de kwaliteit van leven. Leefstijl speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van CHZ. De preventie van hart- en vaatziekten is van essentieel belang, hoe eerder een gezondere leefstijl wordt aangehouden hoe meer effect deze zal hebben. Een gezondere levensstijl heeft namelijk niet alleen een preventief effect op hart- en vaatziekten maar ook op vele andere ziekten die dezelfde risicofactoren kennen (overgewicht/metabool syndroom, mentale gezondheid, suikerziekte, musculoskeletale aandoeningen, etc.). Er zijn echter een aantal factoren die van invloed zijn op de mate waarin een gezondere leefstijl gecreëerd kan worden. Zo blijkt het creëren van een gezondere leefstijl bij mensen met een lagere sociaal economische status extra moeilijk, vooral om vol te houden, omdat hun sociale en fysieke omgeving vaak niet een gezonde levensstijl duurzaam ondersteunt. Ook de mate van geletterdheid en het opleidingsniveau zijn factoren die hier een belangrijke rol in spelen.

In het CARRIER project wordt, in samenwerking met cardiologen, huisartsen, juristen en datawetenschappers, getracht CHZ -middels kunstmatige intelligentie en Big Data vroegtijdig te detecteren en door middel van een gepersonaliseerde leefstijlinterventie te voorkomen. Burgers met een verhoogd risico, hartpatiënten en dokters zullen samen een persoonlijke leefstijlinterventie opstellen. De therapietrouw aan de leefstijlinterventie zal bevorderd en gemonitord worden middels een digitale multimedia leefstijlcoach (eCoach).

CARRIER maakt gebruik van het Personal Health Train (PHT) principe. PHT staat voor het efficiënt uitwisselen van gezondheidsgegevens met volledige controle door de burger. Er worden steeds meer gezondheidsgegevens verzameld, niet alleen door zorgverleners maar ook door burgers zelf. Deze gegevens worden op verschillende plekken opgeslagen. PHT maakt het mogelijk deze gegevens te verbinden, zonder de controle over de gegevens te verliezen. Door het koppelen van de gegevens kunnen verbanden worden aangetoond die waardevol zijn om de zorg te verbeteren. Voor meer informatie over het PHT principe zie https://www.dtls.nl/fair-data/personal-health-train/ 

Aan dit project werken mee: Esther Bloemen- van Gurp, Nena Kruithof en Laura Hochstenbach.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Esther Bloemen-van Gurp, esther.vangurp@zuyd.nl