Project
Wijkgerichte Zorg

Meten op Maat met E-Health

Ontwikkelingen op het gebied van eHealth gaan razendsnel. Dat geldt ook voor websites, apps en wearables die als meetinstrument in de spreekkamer of bij cliënten thuis kunnen worden ingezet. Digitaal meten lijkt voor (para)medische zorgprofessionals en hun cliënten veelbelovend, vanwege het real-time karakter, tijdsbesparing, het uitwisselen van gegevens, de aansluiting bij zelfmanagement en het aanbieden van zorg op maat.

Veel zorgprofessionals gaan enthousiast aan de slag, maar het duurzaam gebruik van eHealth – opgenomen in de visie en het beleid van zorgorganisaties en geïntegreerd in (werk)processen - blijft achter in de eerste lijn. Een gebrek aan kennis over mogelijkheden en digitale vaardigheden spelen een rol. Zorgprofessionals weten niet goed welke toepassingen aansluiten bij hun meetvragen en hoe meetresultaten ingezet kunnen worden om beslissingen te ondersteunen en de communicatie met cliënten te verbeteren. Zorgprofessionals missen ondersteuning bij het inbedden van eHealth gericht op meten in de zorgprocessen van de eerste lijn. Dit ervaren gemis wordt gehoord bij zowel fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten als praktijkondersteuners-huisartsen. Het doel van dit project is om een methodiek te ontwikkelen en evalueren waarmee ondersteuning wordt geboden bij de implementatie van eHealth om te meten. Deze methodiek zal zich richten op ondersteuning bij drie - door het werkveld gesignaleerde - vraagstukken:

  • Het stellen en prioriteren van meetvragen
  • Matchen van meetvragen met bestaande eHealth toepassingen
  • Integreren en duurzaam gebruiken van deze toepassingen in de zorgpraktijk.

Aan de hand van ontwerp- en actieonderzoek werken kennisinstellingen, eerstelijnszorgpraktijken, beroepsverenigingen en cliëntenparticipanten intensief en interprofessioneel samen om de bestaande praktijk te onderzoeken en te verbeteren. Het beoogde resultaat van dit project is kennis over optimale ondersteuning van eerstelijnszorgprofessionals voor geïntegreerd gebruik van meten met eHealth in het dagelijks zorgproces, vertaald naar de methodiek ‘Meten op Maat’ (MoM). Deze methodiek draagt bij aan het zelfstandig en duurzaam integreren van digitaal meten.

Dit project valt onder de vlag van Limburg Meet (LIME 2.0).

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met gerrie.bours@zuyd.nl of laura.hochstenbach@zuyd.nl