Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Academie Beeldende Kunsten Zuyd

Vormgeving | Design

Studieopbouw
In het eerste half jaar volg je een algemeen programma om je talenten zo breed mogelijk te ontwikkelen. Daarna maak je een keuze voor een van de studierichtingen Fine Arts (Autonome Beeldende Kunst) of Design (Vormgeving).

Wat kun je verwachten in het eerste jaar?

Jaar 1
In het eerste half jaar volg je een algemeen programma om je talenten zo breed mogelijk te onderzoeken en te ontwikkelen. Daarna maak je een keuze voor een van de studierichtingen Fine Arts (Autonome Beeldende Kunst) of Design (Vormgeving). Je krijgt vakken zoals vakgeschiedenis en materiaalhantering, ontwikkeling van de industrie, awareness, rolmodellen en vaktechniek. Docenten zullen je uitdagen om te laten zien wie je bent en waar je voor staat. Want je bent meer dan een ontwerper van materialen of producten. Je bent ook iemand die maatschappelijke issues aan de kaak wil stellen en een ontwerp gebruikt om jouw boodschap over te brengen. Het is de ambitie van onze docenten om jou hierin te laten ontwikkelen en alles uit je te halen wat er in je zit. Op onze Academy leggen we grote nadruk op jouw bewustwording en bewustzijn. Met behulp van een Personal Development Plan (PDP) maak je voor jezelf en het docententeam zichtbaar waar en hoe je vooruitgang wilt boeken.

 

  Kiezen voor een specifieke richting

  Jaar 2
  Vanuit je Personal Development Plan stimuleren de docenten je om gevoel voor vormgeving verder te ontwikkelen. Het onderwijs wordt dus op maat op jou toegepast en de onderwerpen sluiten aan op de door jou gemaakte keuzes. Je wordt uitgedaagd om te maken, te maken en nog meer te maken. Op je eigen werkplek onderzoek je hoe materiaal wordt gebruikt en welke technieken je hierbij nodig hebt. Je leert hoe je informatie vergaart, hoe je omgaat met esthetiek. Je leert je kennis duidelijker te plaatsen en kunt je hierdoor beter uitdrukken.

  In het tweede jaar bouw je je vaardigheden binnen je gekozen afstudeerprofielen verder uit. Daarbij wordt je bijgestaan door een team van gedreven vak- en gastdocenten, die allen veel ervaring hebben op hun vakgebied en dit ook op inspirerende wijze kunnen overbrengen.

  Jaar 3
  Je opleiding staat dit jaar in het teken van je eigen profilering. Je krijgt individuele begeleiding in diepgang, hoe je te positioneren in deze wereld en in het creëren van je eigen unieke stijl. Dan volgen de opdrachten uit het werkveld, waarbij je alle stadia van het proces doorloopt, vanaf de briefing door de opdrachtgever tot en met het moment van daadwerkelijke oplevering. Een echte uitdaging! Auteursrecht en intellectueel eigendom komen aan bod, hoe treed je naar buiten en wat heb je daarvoor nodig? Je leert helder te formuleren in beknopte taal om duidelijk te maken wat je als ontwerper voor ogen hebt. Esthetische en ethische zaken kun je uitleggen aan je publiek. Mensen die je niet kent, betrek je in je proces en in je verhaal en je durft stevige uitspraken te doen. Het Personal Development Plan helpt je om terug te kijken en vooruit, naar hoe je je ontwikkelt. Aan het einde van dit studiejaar start je met je stage. Deze loopt door tot in de start van het 4de studiejaar. Je kunt je stageplek zelf uitzoeken, in overleg met je stagecoördinator.

  Minoren
  Een minor is een samenhangend pakket van vakken van 15 EC.  Hiermee kun je een eigen  invulling geven aan je opleiding. Je kunt je kennis verdiepen of juist verbreden. Bijvoorbeeld door een minor bij een andere Zuydopleiding te volgen. De meeste minoren duren 10 weken.

   

  Afstuderen

  Jaar 4
  Je start dit jaar met een stage en eindigt met je afstudeerproject. Je stage is bedoeld om ervaring op te doen in een bedrijf of organisatie. Je leert jezelf te presenteren als ontwerper in professionele omstandigheden.

  Titel
  Na afronding van deze opleiding mag je de internationale titel Bachelor of Arts voeren.

  Contact

  Meer contactinformatie

  Kennis-/Informatiecentrum

  Meer contactinformatie