Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
blauw 4

Vertaalacademie Maastricht

Toelating
Je bent met verschillende diploma’s toelaatbaar bij de Vertaalacademie. Zie hieronder de specifieke toelatingseisen.

Is de Vertaalacademie iets voor jou?

Je kans op succes in deze opleiding is het grootst als je je herkent in het volgende profiel:

  • Je bent goed in Nederlands.
  • Je werkt nauwgezet en gestructureerd met oog voor detail.
  • Je kunt logisch denken.
  • Je werkt graag met de computer.Je bent leergierig en breed geïnteresseerd.
  • Je kunt gedisciplineerd en zelfstandig werken.
  • Je hebt gevoel voor talen.

 

 

 

Tom

Meer ervaringen

Welke toelatingseisen gelden voor de Vertaalacademie?

Havo/Vwo 
  • Als je een havo- of vwo-diploma hebt, moet je eindexamenpakket naast Engels minstens een tweede moderne vreemde taal bevatten.
  • Frans of Duits op eindexamenniveau is verplicht als je deze taal op de Vertaalacademie als keuzetaal neemt. Maakt deze keuzetaal geen deel uit van je eindexamenpakket havo of vwo, dan moet je een toelatingstest doen.
  • Voor Spaans is geen voorkennis vereist. Een tweede moderne vreemde taal in het eindexamenpakket blijft echter wel een toelatingsvoorwaarde. Voor studenten met een havo-of vwo-diploma van vóór 2009 zijn deel 1 en 2 van een tweede moderne vreemde taal (naast Engels) vereist.

Mbo
Je kunt worden toegelaten met een mbo-diploma op niveau 4. Je kans op succes is groter als je op het mbo ten minste twee vreemde talen (waaronder Engels) op niveau 4 hebt afgerond. Soms word je opgeroepen voor een toelatingstoets of een intakegesprek.  Heb je geen of beperkte voorkennis van het Engels, Duits of Frans dan raden we je  af om voor deze opleiding te kiezen.

Buitenlands diploma
Ook met een gelijkwaardig buitenlands diploma kun je in veel gevallen worden toegelaten tot de opleiding. Je kunt de toelatingscommissie schriftelijk verzoeken om te beoordelen of je diploma gelijkwaardig is aan een havo-, vwo- of mbo-diploma op niveau 4. Wie zich aanmeldt met een buitenlands diploma van gelijkwaardig niveau, moet Nederlands en Engels op havo-eindexamenniveau beheersen en moet Duits, Engels, Frans of Spaans als moedertaal hebben. De examencommissie kan ertoe besluiten je op te roepen voor een toelatingstoets.

21 jaar of ouder?
Als je 21 jaar of ouder bent (bij de start van het nieuwe studiejaar), kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling van de vooropleidingseisen. Je moet hiervoor wel een toelatingstoets doen. Op het moment dat jouw aanmelding via Studielink bij ons binnenkomt en wij concluderen dat je niet aan de vooropleidingseisen voldoet, ontvang je automatisch een uitnodiging voor de toets.

De toelatingstoets bestaat uit 2 rondes:
1e  ronde:  een algemene kennis- en vaardighedentoets
2e  ronde:  een aantal taaltoetsen in schrijf-, lees-, luister- en spreekvaardigheid in de gekozen talen (Nederlands, Engels en keuzetaal). Een motivatiegesprek kan ook deel uitmaken de 2e ronde.
De  algemene kennis- en vaardighedentoets leg je af bij een extern bedrijf. De kosten hiervoor (€ ± 120) betaal je zelf. Je kunt je op de toets, die vergelijkbaar is met een IQ-test, niet echt voorbereiden.  Is de uitslag van de 1e ronde positief dan moet je een kopie van de uitslag voor eind maart naar de Vertaalacademie sturen. Wij delen je dan in voor de 2e ronde, die plaatsvindt op Vertaalacademie.

 

 

 

Studiekeuzecheck

Na aanmelding in Studielink ontvang je van ons een vragenlijst. Daarin staan een aantal (open en multiple choice) vragen over je opleidingsachtergrond, je persoonlijkheid en je motivatie om te kiezen voor de Vertaalacademie. Op basis van je antwoorden beslist het intaketeam van de opleiding om je wel of niet uit te nodigen voor een studiekeuzegesprek. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur en vindt plaats op een datum die in overleg met jou wordt vastgesteld.

Heb je vragen over de studiekeuzecheck, dan kun je contact opnemen met Marjan van Diepenbeek (per mail marjan.vandiepenbeek@zuyd.nl of telefonisch +31 (0)43-3466466).

 

 

Contact

Meer contactinformatie

Kennis-/Informatiecentrum

Meer contactinformatie