Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
blauw 4

Vertaalacademie Maastricht

Studieopbouw
De Vertaalacademie is een fulltime opleiding die vier jaar duurt.

 

Wat kun je verwachten in het eerste jaar?

Je leert vertalen met de talen Engels en Nederlands. Je keuzetaal:

 • Duits
 • Frans 
 • Spaans

komt aan bod in werkcolleges, die gericht zijn op het verbeteren van je taalbeheersing.  Je krijgt ook de vakken documentatie- en informatietechnologie. Je leert daarin algemene en vakgerichte informatiebronnen opsporen, raadplegen en beoordelen. 

Bij het vak ICT leer je de computer gebruiken als werkinstrument  voor tekstverwerking en tekstopmaak en verdiep je je in het gebruik van e-mail en internet.

Ook is er veel aandacht voor het ontwikkelen van een professionele beroepshouding.  In de (ver)taallessen, maar ook tijdens de studieloopbaanbegeleiding. Zo heb je in het eerste jaar bijvoorbeeld ieder blok een zogenaamd “functioneringsgesprek” met je mentor.

Andere vakken in het eerste jaar zijn:

 • Nederlands voor vertalers
 • Tolkvaardigheden
 • Praktijksimulatie
 • Inleiding Nederlands Recht
 • Inleiding Economie
 • Inleiding Techniek

Bekijk het overzicht van vakken van jaar 1 (pdf).

 

 

De rest van de studie

Tweede jaar
In het tweede jaar ga je vertalen in en uit beide vreemde talen. De aandacht gaat nu meer uit naar vaktaal en in de colleges Nederlands naar doelgericht en correct  formuleren. De opdrachten worden complexer en je duikt dieper in de materie van het vakgebied. Taalbeheersing in je keuzetaal wordt steeds meer een onderdeel van de vertaalvaardigheid. Je leert omgaan met specifieke computerprogramma's voor vertalers, o.a. voor het beheer van terminologiebestanden en het toepassen van vertaalgeheugens en vertaalsoftware. Andere programmaonderdelen zijn ondertitelen, lokaliseren (het vertalen van software), tolken en projectmanagement, die daarmee een introductie vormen op de mogelijke specialisaties in jaar drie.

Bekijk het overzicht van vakken van jaar 2 (pdf).

Derde jaar
In het derde jaar ga je verder met Nederlands en één vreemde taal, jouw hoofdtaal. Dat mag Engels zijn, maar ook je keuzetaal. Voor die hoofdtaal voer je een omvangrijk vertaalproject uit. Ook je tweede vreemde taal gebruik je nog, maar in mindere mate. Ook krijg je vakken als terminologie en vertaalwetenschap, en kies je een specialisatie uit:

 • Vakspecifiek vertalen
 • Tolken
 • Lokaliseren
 • Ondertitelen

Bekijk het overzicht van vakken van jaar 3 (pdf).

Stage
Om je echt onder te dompelen in de taal en cultuur ga je tijdens de eerste helft van het derde jaar op taalstage in een land waar je hoofdtaal wordt gesproken. Je gaat daar dan vijf maanden werken, of werken en studeren. Je mag je eigen stageplaats zoeken maar je kunt er ook een kiezen uit het bestand van stageplaatsen van de Vertaalacademie.

 

 

Suzanne, student

Meer ervaringen

Het einde in zicht

In het laatste studiejaar kies je één van de drie toepassingsgebieden economie, recht of techniek en maak je een eindwerkstuk op dat vakgebied. In het tweede blok van het vierde jaar volg je een keuzevak waarmee je je verder kunt specialiseren binnen het vertalersvak. Als je eens wilt snuffelen aan een ander vakgebied, dan kun je ook een keuzevak volgen bij een andere opleiding.

Bekijk het overzicht van vakken van jaar 4 (pdf). 

 

Stage
Je loopt dit jaar twee keer stage:

 • een interne vertaalstage van acht weken bij het skills lab; het vertaalbureau van de Vertaalacademie dat volledig door studenten wordt gerund.
 • een externe beroepsstage van acht weken, meestal bij een Nederlands vertaalbureau.

 

Afstuderen 
Als je de opleiding succesvol afrondt, mag je de titel Bachelor of Translation gebruiken.

 

Contact

Meer contactinformatie

Kennis-/Informatiecentrum

Meer contactinformatie