Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Oranje 2

Na de studie

Na de studie kun je contact houden met je opleiding via de alumnivereniging. Blijf op de hoogte van vacatures, ontwikkelingen in het beroep en de carrière van je klasgenoten.

Wil je na de studie nog doorstuderen?

Als je de opleiding hebt afgerond, moet je gaan beslissen wat je verder gaat doen. Je kunt natuurlijk gaan werken, maar ook reizen of doorstuderen. Veel afgestudeerden willen terugkeren naar het Oriëntaalse land om door te studeren. Na al een half jaar op taalstage geweest te zijn, is dit financieel soms moeilijk haalbaar. Daarom is het goed te weten dat er beurzen zijn die je in de gelegenheid stellen nog zes maanden tot een jaar naar het buitenland te gaan.

Beurzen
De Nederlandse overheid heeft met een aantal landen afspraken gemaakt over uitwisselingen voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Nederlandse studenten kunnen op grond van deze afspraken tijdelijk studeren of onderzoek doen in een ander land dat daarvoor beurzen beschikbaar stelt. Kijk op de website van EP Nuffic wat de mogelijkheden zijn.

Blijf als afgestudeerde betrokken bij de opleiding

Jouw belang
Afgestudeerden, (oud-)docenten en andere medewerkers blijven graag met elkaar in contact. Daarom biedt de opleiding je een (virtuele) ontmoetingsplaats, waar je vroegere medestudenten kunt treffen of opsporen. Ook voor het vinden of plaatsen van relevante vacatures is contact met en tussen alumni interessant.

Belang van de opleiding
Voor de opleiding is het belangrijk om te weten waar afgestudeerden terecht zijn gekomen, hoe je de opleiding achteraf beoordeelt en of je eventueel een bijdrage zou willen leveren aan het huidige onderwijs. Dat kan onder meer door als gastspreker op te treden, door stageplaatsen aan te bieden of door zitting te nemen in een werkveldcommissie.

Contact via LinkedIn
Om gemakkelijk contact te kunnen houden met afgestudeerden heeft de faculteit International Business and Communication haar eigen LinkedIn profiel gecreëerd.

Vacatures
Naast het algemene LinkedIn profiel is er ook een besloten groep waarbinnen wij interessante vacatures posten. Als je binnen je bedrijf een vacature hebt die voor een afgestudeerde interessant is, ontvangen wij die graag.

Direct contact met de opleiding
Heb je als alumnus behoefte aan direct contact met de opleiding? Bijvoorbeeld omdat je een gewaarmerkte kopie nodig hebt van je getuigschrift of een referentie? Heb je een interessante vacature die je met andere alumni wilt delen? Wil je ons helpen bij het werven van nieuwe studenten of zou je weleens terug willen komen om huidige studenten te vertellen over jouw loopbaan? Als oud-student ben je altijd welkom. De Alumni Officer is Kevin Fuchs. Je kunt hem bereiken via:

E kevin.fuchs@zuyd.nl of
T +31 43 34664 32

facebook icon Like ons ook op Facebook.