Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
ict achtergrond

HBO-ICT (informatie- en communicatietechnologie)

Studieopbouw
De opleiding HBO-ICT is een voltijdopleiding van vier jaar. Op deze pagina's lees je meer over de opbouw van de opleiding HBO-ICT van Zuyd hogeschool.

Wat kun je verwachten in het eerste jaar?

Oriënteren binnen het ICT-vakgebied
Het eerste jaar start je met een inleiding in het ICT-vakgebied en daaropvolgend de inleiding in de drie ICT-profielen IT ServicesIT Development en Business Intelligence. Daardoor beschik je over een brede ICT-basiskennis en kun je je dit eerste jaar goed oriënteren binnen het ICT-beroepenveld. Tegelijkertijd volg je modules als professioneel handelen, logica, databases en communiceren. Aan het einde van leerjaar 1 maak je een keuze voor een van de drie ICT-profielen. 

Indeling onderwijs
Het studiejaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Per blok ben je de eerste zes weken bezig met theorie en ICT-vaardigheden. Je volgt daarbij afwisselend hoorcolleges en werkcolleges of je maakt opdrachten in kleine groepjes. Na deze zes weken werk je in een grote groep drie weken aan een casus. De laatste week sluit je af met toetsing van de theorie en de beoordeling van de casus.

Werkvormen
Je komt terecht in een basisgroep van ongeveer twintig studenten en volgt afwisselend hoorcolleges en werkcolleges. In groepjes van twee tot zes personen werk je aan de casus of opdracht.

Persoonlijke begeleiding
Vanaf het eerste jaar krijg je een persoonlijke studieloopbaanbegeleider (SLB’er) toegewezen die jou tijdens je studie adviseert en begeleidt. Je wordt intensief ondersteund bij het vaststellen van je studieroute, het kiezen van minoren en de keuze tussen werken of studeren na het behalen van je HBO-getuigschrift. 

Onderwijs- en examenregeling
In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld. Informatie over de toelatingseisen vind je in het reglement Toelating en Inschrijving (pdf). Als er voor de opleiding nog extra, specifieke eisen gelden, vind je die in hoofdstuk 3 van de onderwijs- en examenregeling (OER).

Inschrijven Studielink

Inschrijven Studielink

Welk ICT-profiel past het best bij jou?

Jaar 2 
Na het eerste jaar kies je voor een van de drie ICT-profielen IT Services, IT Development of Business Intelligence. Elk profiel heeft in onderstaand overzicht een andere kleur blauw.

 

Profiel IT Services
IT Services zorgen ervoor dat een bedrijf en zijn medewerkers met de juiste apparatuur en software op de juiste plek kunnen werken. Deze apparatuur is gekoppeld aan digitale netwerken. Denk aan cloudtoepassingen (bijvoorbeeld Dropbox) of bedrijfsnetwerken. Bij het ontwerpen van zo’n digitaal netwerk denk je ook na over het beheer ervan. Zodat het snel, betrouwbaar en tegen hackers beveiligd is.

In het tweede jaar volg je binnen het profiel IT Services de modules Infrastructure connectivity, Infrastructure Services en Infrastructure Management and Security.

Jaar 3 - Stage
In het derde studiejaar start je met een stage binnen het profiel IT Services van 20 weken bij een bedrijf in binnen- of buitenland. De opgedane kennis, vaardigheden en attitude pas je toe in de praktijk en je krijgt een beeld van de bedrijfsomgeving. Ook ervaar je hoe jij functioneert in deze omgeving, hoe het is om samen te werken met collega’s uit verschillende vakgebieden, hoe je omgaat met je leidinggevende enzovoorts. Je wordt tijdens je stage begeleid door een stagebegeleider (docent) en een medewerker van het bedrijf waar je stage loopt.

Jaar 3 en 4 - Profileringsruimte
In het derde en vierde studiejaar specialiseer of verbreed je je kennis binnen de profileringsruimte door minoren te volgen. Aan alle ICT-minoren zijn bedrijfs- of onderzoeksprojecten gekoppeld. Het aanbod van de ICT-minoren is actueel en gevarieerd op basis van de ontwikkelingen uit het bedrijfsleven.

Minoren die specifiek aansluiten bij het profiel IT Services zijn:

 • Software Defined Services
 • Cyber Security
 • Data Centers and Cloud Architecture

Klik hier voor een overzicht van alle te kiezen minoren.

Jaar 4 - Afstudeeropdracht
Het laatste half jaar van je vierde studiejaar ga je afstuderen binnen het gekozen profiel. Vaak doe je onderzoek naar een bestaand probleem rondom informatievoorziening, netwerken, beveiliging of software. De theoretische kennis wordt aan de praktijk gelinkt. Vervolgens schrijf je een advies, ontwerp of verbeterrapport voor het bedrijf en voer je vaak ook je eigen advies of oplossing uit. Afstuderen kun je zowel in het binnen- als buitenland doen.

Like ons op facebook!

Naar facebook HBO-ICT

Welk ICT-profiel past het best bij jou?

Jaar 2 
Na het eerste jaar kies je voor een van de drie ICT-profielen IT Services, IT Development of Business Intelligence. Elk profiel heeft in onderstaand overzicht een andere kleur blauw.

 

Profiel IT Development
Softwaresystemen worden steeds groter. Bijvoorbeeld het online platform Steam of een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Vaak worden dit soort systemen aan elkaar gekoppeld. Om deze systemen te kunnen maken moet je een goede “bouwtekening” ontwerpen en op basis van deze tekening bouw en test je de softwaresystemen.

In het tweede jaar volg je binnen het profiel IT Development de modules Mobile Applications, Embedded Applications en Webbased Applications.

Jaar 3 - Stage
In het derde studiejaar start je met een stage binnen het profiel IT Development van 20 weken bij een bedrijf in binnen- of buitenland. De opgedane kennis, vaardigheden en attitude pas je toe in de praktijk en je krijgt een beeld van de bedrijfsomgeving. Ook ervaar je hoe jij functioneert in deze omgeving, hoe het is om samen te werken met collega’s uit verschillende vakgebieden, hoe je omgaat met je leidinggevende enzovoorts. Je wordt tijdens je stage begeleid door een stagebegeleider (docent) en een medewerker van het bedrijf waar je stage loopt.

Jaar 3 en 4 - Profileringsruimte
In het derde en vierde studiejaar specialiseer of verbreed je je kennis binnen de profileringsruimte door minoren te volgen. Aan alle ICT-minoren zijn bedrijfs- of onderzoeksprojecten gekoppeld. Het aanbod van de ICT-minoren is actueel en gevarieerd op basis van de ontwikkelingen uit het bedrijfsleven.

Minoren die specifiek aansluiten op het profiel IT Development zijn:

 • Cross Platform App Development
 • Data Science
 • Intelligent Systems
 • Internet of Things

Klik hier voor een overzicht van alle te kiezen minoren.

Jaar 4 - Afstudeeropdracht
Het laatste half jaar van je vierde studiejaar ga je afstuderen binnen het gekozen profiel. Vaak doe je onderzoek naar een bestaand probleem rondom informatievoorziening, netwerken, beveiliging of software. De theoretische kennis wordt aan de praktijk gelinkt. Vervolgens schrijf je een advies, ontwerp of verbeterrapport voor het bedrijf en voer je vaak ook je eigen advies of oplossing uit. Afstuderen kun je zowel in het binnen- als buitenland doen.

Welk ICT-profiel past het best bij jou?

Jaar 2 
Na het eerste jaar kies je voor een van de drie ICT-profielen IT Services, IT Development of Business Intelligence. Elk profiel heeft in onderstaand overzicht een andere kleur blauw.

Profiel Business Intelligence
Dankzij nieuwe informatie- en internettechnologie is steeds meer data in verschillende vormen en op verschillende plekken beschikbaar, bijvoorbeeld je surfgedrag via je mobiele telefoon. Business Intelligence is het verzamelen, combineren, analyseren en presenteren van verschillende gegevens met behulp van ICT.

Binnen het profiel Business intelligence volg je in het tweede jaar de modules Data Retrieval, Data Management en Data Analytics and Reporting.

Jaar 3 - Stage
In het derde studiejaar start je met een stage binnen het profiel Business Intelligence van 20 weken bij een bedrijf in binnen- of buitenland. De opgedane kennis, vaardigheden en attitude pas je toe in de praktijk en je krijgt een beeld van de bedrijfsomgeving. Ook ervaar je hoe jij functioneert in deze omgeving, hoe het is om samen te werken met collega’s uit verschillende vakgebieden, hoe je omgaat met je leidinggevende enzovoorts. Je wordt tijdens je stage begeleid door een stagebegeleider (docent) en een medewerker van het bedrijf waar je stage loopt.

Jaar 3 en 4 - Profileringsruimte
In het derde en vierde studiejaar specialiseer je je verder in Business Intelligence of verbreed je je kennis binnen de profileringsruimte door minoren te volgen. Aan alle ICT-minoren zijn bedrijfs- of onderzoeksprojecten gekoppeld. Het aanbod van de ICT-minoren is actueel en gevarieerd op basis van de ontwikkelingen uit het bedrijfsleven.

Minoren die specifiek aansluiten op het profiel Business Intelligence zijn:

 • Business Intelligence
 • Reverse Engineering Data
 • Blockchain
 • Data Science
 • Business Change and Innovation
 • Design Research

Klik hier voor een overzicht van alle te kiezen minoren.

Jaar 4 - Afstudeeropdracht
Het laatste half jaar van je vierde studiejaar ga je afstuderen binnen het gekozen profiel. Vaak doe je onderzoek naar een bestaand probleem rondom informatievoorziening, netwerken, beveiliging of software. De theoretische kennis wordt aan de praktijk gelinkt. Vervolgens schrijf je een advies, ontwerp of verbeterrapport voor het bedrijf en voer je vaak ook je eigen advies of oplossing uit. Afstuderen kun je zowel in het binnen- als buitenland doen.

Stage Channa Verjans

"Ik heb bij Orbis stage gelopen, omdat ik in een groter bedrijf en niet-technische omgeving werkzaam wilde zijn. Ik heb gewerkt aan een ‘Bring Your Own Device’ -beleid en een Mobile Device Management-tool. Daardoor kunnen medische gegevens van patiënten beter beveiligd worden en artsen altijd over deze gegevens beschikken.”

 

Welke minoren kun je kiezen?

Overzicht minoren
Onderstaand schema is een overzicht van de verschillende minoren die op dit moment binnen de opleiding HBO-ICT van Zuyd worden aangeboden:

BM01

Intelligent Systems

Je ontwikkelt (analyseert, ontwerpt en maakt) een kennissysteem voor de zorg. Hierbij ligt de focus op softwarematige intelligentie. De intelligentie van het systeem wordt gebaseerd op best-practices, principes en methoden vanuit het vakgebied Artificial Intelligence.

BM02

Business Change and Innovation

Je ontwikkelt binnen een zelfstandig projectteam een levensvatbaar business model voor een innovatieve toepassing van ICT op. Dit doe je voor een informatieproduct en/of –dienstverlening. Je presenteert de resultaten in een businessplan, dat gebaseerd is op eerder uitgevoerd deskresearch in de vorm van een literatuurrapportage.

BM03

Data Centers and Cloud Architecture

Op basis van een requirementsanalyse of een beschikbaarheidsanalyse ga je een advies geven en een (aanpassend) ontwerp van een datacenter architecture maken. Dit doe je conform cloud computing technologieën.

BM04

Design Research

Innovatieve producten of diensten ontwikkelen vraagt, naast creativiteit, om een gestructureerde en verantwoorde aanpak. Je gebruikt hiervoor een onderzoeksmethode. 

BM05

Business Intelligence

Je beschrijft voor verschillende groepen die betrokken zijn in een virtuele organisatie een (nieuw) informatiemodel.  Dit model beschrijft de indexering, archivering, storage, retrieval, disseminatie van informatie en kennis en bijbehorend ontwerp voor een virtuele organisatie of virtuele vormen van samenwerking. Het model dient daarbij innovatief, stimulerend en werkbaar te zijn voor nieuwe vormen van werken en gebaseerd op de specifieke informatievereisten van de betrokken groepen.

BM06

Cyber Security

Je ontwerpt en maakt een technische security architectuur op basis van een analyse van een informatiebeveiligingsplan. Ook zorg je ervoor dat zowel het kwaliteits- als securityproces van de ICT-dienstverlening op een centrale wijze wordt verankerd in een organisatie.

BM07

Cross Platform App Development

Je ontwerpt, maakt en test een mobiele applicatie op basis van een gekozen, onderbouwde architectuur. Daarbij houdt je rekening met onder andere de “portability”, vanwege de vele beschikbare mobiele platformen.

BM08

Information Architecture

Je (her)ontwerpt het informatiebeleid op basis van een analyse van veranderingen in de business, de businessuitvoering, ICT-ontwikkelingen en veranderingen in de ICT-uitvoering.

BM09

Reverse Engineering Data

Je gaat opdrachten of praktijkgerichte cases, die vanuit het NFI worden aangedragen, door middel van geautomatiseerd digitaal forensisch onderzoek en software engineering uitvoeren.

BM10

Data Science

Je ontwikkelt (analyseert, ontwerpt en maakt) een gedistribueerd data-intensief real-time system. De focus ligt hierbij op de verwerking, security, opslag, interpretatie en presentatie van de gegevens.

BM12

Internet of Things

Je analyseert, ontwerpt en realiseert een IoT-systeem, waarbij de focus ligt op de softwarematige aansturing en dataverwerking.

BM13

Software Defined Services

Je ontwerpt en maakt een “Software Defined Network Architectuur” gebaseerd op het beheersproces van een ICT-dienstverlening. Daardoor wordt geautomatiseerd beheer op centrale manier mogelijk gemaakt.

BM14 Blockchain Je ontwerpt en bouwt (een prototype van) nieuwe innovatieve diensten gebaseerd op de Blockchain technologie. Blockchain is een gedecentraliseerde ledger (grootboek) waarbij vertrouwen tussen de deelnemenede partijen gerealiseerd wordt zonder tussenkomst van een TTP (Trusted Third Party). Blockchain is het hart van onder andere de cryptocurrency Bitcoin. Deze minor benadert Blockchain vanuit economisch, technologisch en bedrijfskundig perspectief.

CMD

Data Visualization

Je leert de basis van Data Visualisatie. Je begint met het verzamelen van data en gaat deze op een creatieve wijze visualiseren, zodat verschillende doelgroepen de informatie begrijpen. 

FM

Business Process Management

Je leert hoe je processen en procedures kunt beschrijven, beheersen én verbeteren. Juist de continue procesverbetering is het uiteindelijke doel van deze minor. Ook begrippen zoals Lean Six Sigma, Process Mining, Process Analytics, Predictive Process Analytics en het INK-managementmodel worden uitgebreid behandeld en toegepast.

Op welke locatie werk je aan deze opdrachten?
Deze minoren voer je in en projectgroep uit bij Zuyd in ons Centre of Innovation and Services (CIS). Ook kun je buiten Zuyd aan deze praktijk- of onderzoeksopdrachten werken bij bijvoorbeeld het Business Intelligence & Smart Services Institute (BISS) of het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). De opdrachten komen in ieder geval vanuit bedrijven, instellingen of ons aangesloten lectoraat. Denk hierbij aan opdrachtgevers als het NFI, Mediaan, OpenlineQNH of het lectoraat Data Intelligence.

Contact

Meer contactinformatie

Kennis-/Informatiecentrum

Meer contactinformatie