Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
ict achtergrond

ICT Associate degree

Studieopbouw
De opleiding duurt 2 jaar en is per jaar opgedeeld in 4 blokken van 10 weken. Ieder blok bestaat uit 9 weken les. In week 10 van ieder blok heb je tentamens.

Eerste jaar

De opleiding Ad-ICT duurt 2 jaar en is per jaar opgedeeld in 4 blokken van 10 weken. Ieder blok bestaat uit 6 weken les. In week 7, 8 en 9 werk je met een groepje studenten aan een praktijkcasus en in week 10 van ieder blok heb je tentamens.

Het eerste jaar
Blok 1  Blok 2  Blok 3  Blok 4
Inleiding ICT Requirements Engineering Programmeer-concepten Modelleren
Scripting Testen Infrastructure Services   Infrastructure Connectivity  
Professioneel handelen Team-
vaardigheden
Projectmanagement  Methodisch handelen 

 

              Profiel Web and App Developer
   Profiel ICT Service Officer 

In het eerste en tweede blok krijg je een algemene, brede inleiding op het ICT-vakgebied en ga je je oriënteren op de twee profielen: Web and App Developer en ICT Service Officer. Het analyseren, ontwerpen en realiseren van ICT-systemen staat het eerste half jaar centraal. Dit zijn de onderdelen van de ICT-ontwikkelcyclus. Onderwerpen zijn onder andere het vaststellen van systeemeisen op basis van klantbehoeftes en het toetsen en monitoren van gerealiseerde implementaties.

In het derde en vierde blok sluiten de modules aan bij je profielkeuze. Denk aan onderwerpen als Programmeer concepten en Modelleren of Infrastructure Services en Infrastructure Connectivity. 

In het eerste jaar leer je ook projectmatig werken, teamvaardigheden en communicatieve vaardigheden, zoals rapporteren, presenteren en interviewen.

Check!
Open dag
Proefstuderen

Onderwijs- en examenregeling
In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld. Informatie over de toelatingseisen vind je in het reglement Toelating en Inschrijving (pdf). Als er voor de opleiding nog extra, specifieke eisen gelden, vind je die in hoofdstuk 3 van de onderwijs- en examenregeling (OER).

Let op: met ingang van 1 januari 2018 ontvang je voor deze opleiding geen propedeutisch diploma meer.

Inschrijven Studielink

Inschrijven bij Studielink

Tweede jaar

Het tweede jaar

Blok 1  Blok 2  Blok 3  Blok 4
Web Application Development

Mobile Application Development Afstuderen
Virtualisatie Beheer en service-management
Bedrijfsprocessen en dienstverlening Ethical Hacking 

 

              Profiel Web and App Developer
   Profiel ICT Service Officer 

Jaar 2 - Modules naar keuze
De modules in de eerste twee blokken sluiten aan bij je profielkeuze. Bij het profiel Web and App Development volg je de modules Web Application Development en Mobile Application Development. Kies je voor het profiel ICT Service Officer, dan volg je de modules Virtualisatie en Beheer en Servicemanagement. De modules Ethical Hacking, Bedrijfsprocessen en Dienstverlening wordt door iedereen gevolgd. Daarnaast zijn Privacy en Security belangrijke thema’s die aan bod komen tijdens het tweede studiejaar.

Jaar 2 - Afstudeeropdracht
Het laatste half jaar van je tweede studiejaar ga je afstuderen binnen het gekozen profiel. Vaak doe je onderzoek naar een bestaand probleem rondom informatievoorziening, netwerken, beveiliging of software. De theoretische kennis wordt aan de praktijk gelinkt. Vervolgens schrijf je een advies, ontwerp of verbeterrapport voor het bedrijf en voer je vaak ook je eigen advies of oplossing uit. Afstuderen kun je zowel in het binnen- als buitenland doen.

Check!
Open dag
Proefstuderen

Contact

Meer contactinformatie

Kennis-/Informatiecentrum

Meer contactinformatie