Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Academie Beeldende Kunsten Zuyd

Communication and Multimedia Design


De opleiding

We leiden jou op tot een professional in multimedia en interactieve communicatie, die in staat is mee te groeien met de allernieuwste ontwikkelingen op het terrein van communicatie in digitale media.

Wat kan de opleiding CMD je bieden?

Praktijkgericht onderwijs
Wat de opleiding Communication and Multimedia Design zo interessant en uniek maakt is de integratie van communicatie, vormgeving én technologie. Deze integratie bereik je door een combinatie van theorielessen en praktijkopdrachten. Deze opdrachten zijn actuele cases van bedrijven waaraan je alleen of met een groep werkt. Het voordeel van deze manier van leren is, dat je tijdens de uitvoering van de projecten praktische ervaring opdoet, die je nooit meer vergeet. Daarnaast krijg je automatisch te maken met projectmanagementvaardigheden, samenwerken, rapportage- en presentatietechnieken. De manier om je optimaal voor te bereiden op je toekomstige baan.


Eigen keuzes
Het studieprogramma is modulair. Naast een aantal verplichte modules heb je na het eerste studiejaar de mogelijkheid om diverse keuzemodules of minoren te volgen. In het derde jaar loop je stage bij een bedrijf of instelling in binnen- of buitenland. De keuze voor de bedrijfssector en de bedrijfsorganisatie maak jij, op basis van je eigen voorkeuren, het afstudeerprofiel dat je kiest en je persoonlijk ontwikkelinsplan - ook wel POP genoemd.

Inrichting van de studie
Ieder jaar is opgebouwd uit vier blokken. Binnen een blok heb je afwisselend les en praktijkactiviteiten. Uniek voor een CMD opleiding is dat je, naast CMD specifieke onderdelen ook vakken als kunstgeschiedenis, cultuurbeschouwing en hedendaagse beeld- en mediacultuur krijgt. Verder werk je aan je vaardigheden op het gebied van schrijven, tekstanalyse en het verrichten van onderzoek.

Al in het eerste jaar maak je een start met het ontwikkelen van een professionele houding. Kern hiervan is dat je bereid bent om op jezelf en je eigen functioneren te reflecteren. Daarbij hoort ook een oriëntatie op het beroepenveld en het beroepsmatig handelen. Je ontdekt dan snel of dit beroep echt is wat je wilt, of dat je misschien wilt omkijken naar iets anders. Een studieloopbaanbegeleider ondersteunt je hierbij.


Onderdeel van de Maastricht Academy of Media Design and Technology
De opleiding Communication and Multimedia Design maakt deel uit van de Maastricht Academy of Media Design and Technology en werkt interdisciplinair samen met de opleiding Visuele Communicatie. Creativiteit, ontwerpdenken en innovatie op het gebied van interactieve media worden door deze combinatie versterkt. Kansen en perspectieven vanuit het beroepenveld en de potentiële markt worden herkend en ondersteund. 

Onderwijs- en examenregeling
In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld. Informatie over de toelatingseisen vind je in het reglement Toelating en Inschrijving (pdf). Als er voor de opleiding nog extra, specifieke eisen gelden, vind je die in hoofdstuk 3 van de onderwijs- en examenregeling (OER).

 

Get acquainted with: Tom Luyten from MAMDT on Vimeo.

Viscom trappenhuis

Studierichtingen

Afhankelijk van je eigen ambities, talenten en vaardigheden, maak je halverwege het tweede jaar een keuze voor een van de twee afstudeerprofielen. Vanaf dat moment voer je zelf de regie over je studie en ga jij je specialiseren als interaction designer of als multimedia designer.

Interaction Design
Het profiel Interaction Design richt zich o.a. op de mens-machine interactie en het ontwerpen van betekenisvolle interactieve ervaringen. Als interaction designer ben je nieuwsgierig naar het gedrag, de interesses en behoeften van mensen, en ontwikkel je het vermogen om je in te leven in hun wereld. Zij zijn uiteindelijk de gebruikers van interactieve media. Om een product te kunnen ontwikkelen leer je goed analyseren en de resultaten van de analyse te vertalen naar schetsen, ontwerpen, prototypes en producten. Dit doe je in nauw overleg met de eindgebruikers en met oog voor de belangen van de opdrachtgever. Interaction design is een boeiend en rijk vakgebied dat de toekomst heeft!

Multimedia Design
Het profiel Multimedia Design richt zich op het ontwerpen van betekenisvolle multimediale content. Multimedia designers houden zich bezig met het bedenken, vormgeven en bouwen van multimedia applicaties in de breedste zin van het woord. Dat kunnen websites zijn maar ook bijvoorbeeld animaties, computerspellen, of videofilms. Als multimedia designer is het belangrijk dat je een brede interesse hebt. De meest uiteenlopende onderwerpen kunnen immers op je pad komen. Je hebt het vermogen de wensen en behoeften van opdrachtgevers en publiek helder voor jezelf en je team in kaart te brengen. Daarnaast ben je in staat met verschillende media een interessant verhaal te vertellen. Je hebt gevoel voor beeld, audio, tekst en techniek. Je kunt goed met mensen omgaan en je kunt goed communiceren.

 

Rob, alumnus

" Geniet van je opleiding, kies iets uit waar je goed in bent en probeer jezelf daar op door te ontwikkelen. Word beter dan je buurman, want dat biedt je namelijk de meeste mogelijkheden!

Alumnus aan het woord

Ondernemerschap
"Dave is erg ondernemend. Hij wil ook leren van studenten, dat is een soort nederigheid die goed is," vindt Emiel. Dave: "Je moet je kwetsbaar opstellen. Dat moet een moderne ondernemer ook. Openstaan voor nieuwe ideeën. Ook als docent weet ik niet altijd het antwoord. Ik zie mezelf niet zozeer als vakdocent, maar meer als coach. Dat geldt voor meer docenten bij CMD. Je moet met voortdurende verandering om kunnen gaan, erkennen dat je vak niet stilstaat. Dat is een van de redenen waarom ik Emiel opzoek: daar zit nieuwe kennis."

Inspiratie
Glimlachend: "Emiel was één van de mensen waar ik contact mee wil onderhouden omdat je elkaar veel te vertellen hebt. Je kunt van elkaar leren. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar waar hij mee bezig is. Als ik Emiel bel, heeft hij altijd wel iets nieuws. Net liet hij mij een of ander vet blog zien, dat gaan we straks bekijken. Dan hoop ik van mijn sokken geblazen te worden, ervan te leren en dat in mijn lessen te gebruiken. Volgens mij noemen ze dat inspiratie."

Eigen verantwoordelijkheid
"Een leuke tijd, maar je moet er wel zelf iets van maken." Zo denkt Emiel terug aan Zuyd. "Er waren medestudenten die vonden dat ze meer aangereikt moesten krijgen vanuit de opleiding, maar ik heb altijd gevonden dat je een eigen verantwoordelijkheid hebt als student, dat je ook zelf dingen moet uitzoeken. Tijdens mijn studie werd ik geïnspireerd door mensen van buiten de opleiding die iets kwamen vertellen. Daarom vind ik het nu ook leuk om betrokken te zijn bij Zuyd. Als Dave me voor iets belt, zeg ik al 'ja' voordat hij uitgesproken is."

Meer filosofie
"Het kan natuurlijk altijd beter", antwoordt Emiel op de vraag of hij dingen in zijn opleiding gemist heeft. "Het heeft ook te maken met persoonlijke belangstelling, maar ik zou graag iets meer over filosofie van technologie gehad hebben. Dat was wel een onderdeel in mijn opleiding, maar ik had het fijn gevonden als dat iets breder behandeld was. Ik merk dat ik de laatste tijd heel erg bezig ben met de vraag: waar zijn we eigenlijk mee bezig?"

Op zoek naar kennis
Dave: "Nadenken over het groter geheel, dat is wat Emiel doet. Mensen die vragen stellen zijn interessant, daar valt veel te halen. We zijn nu aan het sparren om samen iets te doen, meer in de sfeer van co-creatie. We kijken hoe socials onze opleiding kunnen verrijken." Emiel: "We zijn een start-up, we hebben geen budget om Zuyd onderzoek voor ons te laten doen. Misschien dat wij onderzoek voor Zuyd kunnen doen?" En hij schuift zijn visitekaartje nog eens nadrukkelijk naar voren.Contact

Meer contactinformatie

Kennis-/Informatiecentrum

Meer contactinformatie