Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Academie Beeldende Kunsten Zuyd

Autonome Beeldende Kunst

Studieopbouw
In het eerste semester volg je een algemeen programma waarmee jij je artistieke, technische en theoretische mogelijkheden breed kunt onderzoeken. Daarnaast werk je zelfstandig aan een individueel project waarmee je aan het eind van het eerste semester de definitieve keuze voor de opleiding Autonome Beeldende Kunst | Fine Arts duidelijk maakt.

 

Wat kun je verwachten in het eerste jaar?

Het eerste half jaar studeer je in gemengde groepen samen met de studenten van de opleiding Vormgeving - Design. Je krijgt wekelijkse workshops met uiteenlopende thema’s, zoals:

 • Harde en zachte materialen
  Werken met harde materialen betekent dat je niet bang bent voor grote machines die veel lawaai maken. Je ziet de weerbarstigheid van het metaal of hout als een uitdaging, in tegenstelling tot de manier waarop je zachte materialen als klei relatief makkelijk naar je hand kunt zetten. Je krijgt in beide gevallen vieze handen.
 • Fotografie en waarneming
  Wie aan fotografie denkt, ziet meestal een fotocamera of een mobiele telefoon voor zich. Dat klopt. Fotografie heeft veel met apparatuur te maken, maar dat is geen doel op zich. Fotografie gaat in de eerste plaats over waarneming.
 • Tekenen
  Tekenen is een heel directe kunstvorm en te vergelijken met schrijven. Je kunt er weinig mee verhullen. Het gaat dan wel om tekenen en niet om na-tekenen. Ieder jaar wordt afgesloten met een tekenworkshop op een externe locatie.
 • Archeologie
  De workshop over archeologie laat je inzien dat uit het ontdekken zelf al veel is te halen, zonder dat je precies hoeft te weten wat je nu precies ontdekt hebt en wat het zou kunnen zijn.
 • Theorie als praktijk
  Theorie heeft niet alleen te maken met boeken. Voor theorie moet je iets doen, in beweging komen, op zoek gaan. Theorie betekent dat je kunt reflecteren en beschouwen en dat je je bewust bent van het feit dat je uiteindelijk maar weinig dingen echt zelf bedenkt en zegt. Het komt er op neer dat we voortdurend dingen aan elkaar doorgeven.
 • Gieten 
  Om te kunnen gieten maak je eerst een negatieve vorm. Door het gieten verschijnt er iets dat je pas op het allerlaatst kunt zien, wanneer de mal wordt verwijderd.
 • Verbinden
  Door te verbinden kun je vreemde materialen, objecten en ideeën aan elkaar koppelen waardoor er een nieuw ding ontstaat.
 • Archieven en bibliotheken
  Wat is kennis? Zijn er verschillende soorten kennis? En hoe bewaren we die? Blijft kennis altijd hetzelfde? Hoe belangrijk is kennis voor onze herinnering? En hoe belangrijk is onze herinnering voor wat we maken, doen en zeggen? Wat is verschil tussen persoonlijke en collectieve herinnering?

Workshop harde materialen

Colleges
Je krijgt een keer per week college in idee-ontwikkeling en kunsttheorie. De colleges duren meestal twee uur, maar je moet thuis wel veel tijd besteden aan een goede voorbereiding op de colleges. Veel leeswerk dus, maar je werkt ook op verschillende manieren aan je schrijf-, spreek- en presentatievaardigheden.

Studiereis
Er staat ook een studiereis op het programma. Ieder jaar wordt opnieuw bekeken waar die naartoe zal gaan. In ieder geval is een onderdeel van de reis gekoppeld aan een kunsthistorische opdracht.

Individueel project
Daarnaast werk je zelfstandig aan een individueel project waarmee je aan het eind van het eerste semester kunt laten zien waarom jij met beeldende kunst verder wil. In het tweede semester kun je hieraan door werken. Aan het einde van het eerste jaar presenteer je het eindresultaat.

Begeleiding
Je docenten bekijken hoe je reageert op verschillende werksituaties, naar welke specifieke materialen, werk- en denkwijzen en gereedschappen je voorkeur uitgaat en naar je begrip voor de wereld van de kunst.

Tweede semester
In het tweede semester bestaat je studiegroep alleen nog uit studenten Autonome Beeldende Kunst Het programma bestaat nu uit de vakken: tekenen, schilderen, ruimtelijke en plastische vormgeving, performance, fotografie, video, klank, kunstgeschiedenis. Je ontwikkelt steeds meer je eigen beeldende kracht en leert die toe te passen in verschillende taakomgevingen (ateliersituatie, werkplaats, discussies, tentoonstellingen, enz).

 

Tweede jaar

Tweede jaar
In het tweede studiejaar deel je een atelier met een paar medestudenten. Daarnaast werk je veel in de hout-, metaal- en keramiekwerkplaatsen. Materiaalbeheersing, gevoel voor ruimte en plasticiteit, werken met bewegend beeld en geluid, theoretische reflectie en het ontwikkelen van eigenheid worden in dit jaar steeds verder ontwikkeld. Maar ook performance komt aan de orde. Tijdens de wekelijkse colleges theorie worden kunsthistorische en kunstfilosofische thema's behandeld.

 Eindexamenwerk Beeldende Kunst

 

Derde jaar

Persoonlijk project
In het derde studiejaar heb je geen lesrooster meer, maar werk je aan een persoonlijk project tot en met het eindexamen. Hierin leer je zelf verantwoordelijk te zijn voor wat je doet. Je krijgt één keer per week colleges kunsttheorie en onderzoek. Daarin leer je het belang van de onderzoekende houding die je als kunstenaar nodig hebt inzien en gebruiken. Ook leer je om jezelf en je werk te presenteren en te documenteren. Daarvoor kun je gebruik maken van onze projectruimte (buiten de academie) waar je twee weken lang onafgebroken aan een showcase kunt werken.

Toegang tot de kunstwereld
Je maakt kennis met verschillende kunstinstituten, tentoonstellingsmakers, verzamelaars en andere kunstenaars.  Zo krijg je langzaam maar zeker steeds meer toegang tot de professionele kunstwereld. We maken je bekend met een netwerk waar o.a. het Bonnefantenmuseum en Marres in Maastricht en Les Brasseurs in Luik deel van uit maken.

Learning community
Vanaf het derde studiejaar wordt het effect van onze learning community voor jou het duidelijkst merkbaar. Omdat je geen vakken meer hebt en alles nu van jou afhangt, zul je een actieve rol moeten spelen in de learning community. Je voert werkbesprekingen met je studiegenoten, docenten en met mensen van het werkveld. Je toont veel eigen initiatief, en je kunt de activiteiten die je in je atelier ontplooit zelfstandig plannen en organiseren.

 

Afstuderen

Afstudeeropdracht
In het vierde studiejaar krijg je je eigen atelier en kun je werken aan je eindexamenproject. Dat bestaat uit het maken van eigen werk en het voorbereiden van een gezamenlijke tentoonstelling. Je werkt ook aan een gezamenlijke publicatie waarin je de relatie tussen praktijk, theorie en onderzoek duidelijk maakt. Dat doe je samen met een grafisch vormgever. Docenten en gastdocenten van de opleiding beoordelen tijdens het eindexamen jouw werk.

Samenwerking
Tijdens de hele hoofdfase werk je regelmatig met studenten van de Faculty of Art and Social Science van de Maastricht University, de Van Eyck Academie en andere kunstacademies in Nederland of België.

Eindexamenwerk Beeldende Kunst

 

 

Contact

Meer contactinformatie

Kennis-/Informatiecentrum

Meer contactinformatie