Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Satijnwit

Studeren op het hbo

Op het hbo zijn er andere werkvormen dan op de middelbare school. Er wordt veel meer van je verwacht en je gaat je eigen verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk word je niet in het diepe gegooid en zal je niet alles zelf hoeven doen. Zuyd begeleidt je hier zo goed mogelijk in.

Zelf je huiswerk maken
Je moet zelf studeren en je huiswerk maken. Het is jouw verantwoordelijkheid om op tijd je werk af te hebben en daarover te communiceren met andere studenten en docenten. In principe moet je bij een opleiding met weinig contacturen juist veel huiswerk thuis doen. Vooral deze opleidingen vragen dan ook een goede planning van je. Als je niet zo'n goede planner bent, kunnen je docenten je helpen om hier beter in te worden.

Sfeer op het hbo
De sfeer op de hogeschool is anders dan op de middelbare school. Je klasgenoten hebben waarschijnlijk voor dezelfde opleiding gekozen, omdat deze opleiding hen leuk lijkt. Hierdoor is iedereen over het algemeen gemotiveerd om goede punten te halen. Ook het contact tussen jou en de docenten is op het hbo een stuk informeler. Docenten op het hbo noem je vaak bij de voornaam.

Hoor- en werkcolleges
Op de hogeschool zijn er heel andere lessen en werkvormen dan op de havo of het vwo. Je gaat bijvoorbeeld naar hoorcolleges. Je luistert samen met een grote groep studenten in een grote collegezaal naar een docent of expert uit het bedrijfsleven. Vaak krijg je in colleges ook uitleg over de theorie van een opdracht of blok. In werkcolleges wordt de uitgelegde theorie verder uitgediept. Dit gebeurt meestal in groepsvorm. Zuyd Hogeschool staat bekend om de pgo-groepen. Pgo betekent 'probleem gestuurd onderwijs'. In een pgo-groep werk je samen met andere studenten een opdracht uit waarbij iedereen een actieve bijdrage moet leveren. Je bent voorzitter van het overleg of maakt notulen. Vaak worden deze opdrachten afgesloten met een presentatie op school of bij de opdrachtgever in een bedrijf.

Praktijk
Kenmerkend voor een hbo-opleiding is dat je gedurende de hele onderwijsperiode in contact komt met de praktijk. In het begin van veel opleidingen werk je enkele dagen in een bedrijf, een zogenaamde 'snuffelstage'. Later in je studie groeit het praktijkgedeelte steeds meer en ga je voor langere tijd op stage.

Studiepunten (ECTS)
Wanneer je een voldoende voor een toets of presentatie haalt, krijg je een of meer studiepunten (ECTS). Hoeveel studiepunten je voor een vak krijgt, hangt af van hoe belangrijk de toets of opdracht is. Voor 1 studiepunt zou je 28 uur moeten werken aan je opleiding en elk jaar moet je 60 studiepunten halen. Als je een vak niet hebt gehaald (en dus ook de studiepunten voor dat vak), krijg je daarvoor de mogelijkheid om te herkansen.

Persoonlijke aandacht
Het is de verantwoordelijkheid van Zuyd om je te helpen als er iets is. Zuyd Hogeschool geeft studenten persoonlijke aandacht. Zo zijn er studieloopbaanbegeleiders die je begeleiden bij je studie. Het verschilt een beetje per opleiding, maar gemiddeld is er één studieloopbaanbegeleider op twintig studenten. Studentendecanen helpen studenten met privé-problemen, zoals een fysieke of mentale beperking, financiële problemen of moeilijkheden thuis. 

Verschil tussen hbo en wo
De praktijkgerichtheid van het hbo is ook het belangrijkste verschil met de universiteit. Daar leer je voornamelijk theorie. Het tempo van het hbo ligt doorgaans iets lager en het onderwijs is meer klassikaal en met vaste groepen. Aan de universiteit volg je colleges in wisselende groepen. Het onderwijsprogramma van hbo-opleidingen ligt meestal vast; aan de universiteit kun je deels je eigen programma samenstellen. Tot slot zijn hogescholen meestal kleinschaliger dan universiteiten.


Studenten Zuyd Hogeschool

Kennis-/Informatiecentrum

Meer contactinformatie