Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Satijnwit

Zuyd participeert in Plan Positieve Gezondheid Provincie Limburg

07-06-2017

Zuyd Hogeschool is een van de partners in het nieuwe samenwerkingsverband Positieve Gezondheid van de Provincie Limburg. Het College van Gedeputeerde Staten steunt het Plan van Aanpak Positieve Gezondheid met 765.000 euro voor de komende drie jaar. Hiermee komt de ambitie dat Limburg de eerste Positief Gezonde provincie in Nederland wordt, een stap dichterbij.

Gezondheid in de volle breedte
In het Plan van Aanpak Positieve Gezondheid krijgen het zorg- en het sociale domein, participatie, welzijn en welbevinden een gelijkwaardige positie. Niet alleen een gezond lichaam maar ook leuk werk, zinvolle dagbesteding, prettige woonbuurt en maatschappelijke participatie zijn belangrijk voor het welbevinden. Het Plan van Aanpak en bijbehorend actiecentrum zijn door de Provincie Limburg en het Institute for Positive Health opgesteld in samenwerking met Zuyd Hogeschool, zorgverzekeraar CZ, GGD Noord-Limburg, GGD Zuid-Limburg en het Huis voor de Zorg.

Rol van Zuyd
De rol van Zuyd zal onder andere bestaan uit het verzorgen van opleidingen en trainingen waarin de positieve gezondheidsfilosofie centraal staat. De filosofie dat gezondheid meer is dan alleen een gezond lichaam is ruimschoots geïntegreerd in de gezondheidszorgopleidingen van Zuyd.

Bron: Provincie Limburg