Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Satijnwit

Zuyd krijgt subsidie voor onderzoek energiebesparende ramen en voor onderzoek bacteriële screening gezondheidszorg

12-07-2017

Twee onderzoeksprojecten van Zuyd Hogeschool zijn op 19 juni 2017 gehonoreerd met een RAAK-PRO subsidie door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek.

Zestien hogescholen hebben een RAAK-subsidie gekregen voor hun praktijkgerichte onderzoek op het gebied van taalonderwijs, elektrisch transport in steden of het zorgpad van intensieve diëtetiek van ondervoede oudere ziekenhuispatiënten, om maar eens enkele voorbeelden te noemen.

Subsidie
In totaal waren er 64 voorstellen ingediend voor de RAAK-PRO ronde 2016. Van die 64 voorstellen zijn 25 onderzoeksprojecten gehonoreerd, waaronder twee projecten van Zuyd Hogeschool. Aan beide onderzoeksprojecten van Zuyd, Surfscan (Point-of-Care scanning of surfaces for bacterial loads in relation to infection prevention and hygiene management) en Window of the Future is het maximale subsidiebedrag van 700.000 euro toegekend. In beide projecten werkt Zuyd samen met externe partners.

Window of the Future
Het onderzoeksproject Window of the Future richt zich op het ontwikkelen van coatingmaterialen voor toepassing op glazen ruiten die transparant zijn voor licht, zodat maximaal daglicht het gebouw binnenkomt, en tegelijkertijd de transmissie en reflectie van warmte regelen. Het ontwikkelen van deze ‘windows of the future’ is een belangrijke ontwikkeling aangezien is gebleken dat de gebouwde omgeving momenteel 46 procent van alle energie (voornamelijk voor verwarming en koeling) verbruikt. De behoefte aan dergelijke ramen is bevestigd door TNO en het Brightlands Materials Center als speerpunt in hun opto-electronica programma. Zij dragen grotendeels bij aan dit project. Bijzonder lector Zeger Vroon, verbonden aan het bijzonder-lectoraat Zonne-Energie in de Gebouwde Omgeving, is de projectleider van Window of the Future.

Project SURFSCAN
Om de patiëntenzorg te optimaliseren is het van vitaal belang dat infecties in de zorginstellingen worden voorkomen. Antibioticaresistente bacteriestammen bedreigen steeds meer de volksgezondheid. Infectiepreventiemedewerkers in ziekenhuizen en oudere verpleeghuizen onderstrepen de urgentie van een hulpmiddel dat op snelle, nauwkeurige en betrouwbare wijze bacteriële belastingen opspoort. Binnen het onderzoeksproject Surfscan wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuw hulpmiddel voor het screenen van bacteriën op verschillende oppervlakken gedurende de dagelijkse routine van professionals in de gezondheidszorg. Het project staat onder leiding van lector Gabrielle Tuijthof en onderzoeker Francy Crijns, beiden verbonden aan het lectoraat Smart Devices van Zuyd.

SIA-Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek
Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Meer informatie over RAAK-PRO en de gehonoreerde onderzoeksvoorstellen is te lezen op de website www.regieorgaan-sia.nl

 

Gevelaanzicht met ramen en hout