Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Satijnwit

Zuyd en gemeente Roermond werken samen aan zorg en jeugdhulp

07-02-2017

Op maandag 30 januari 2017 hebben Zuyd Hogeschool en de gemeente Roermond een intentieverklaring getekend voor een samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd. De kennis en de ondersteuning van dit kenniscentrum kan helpen om zorg, jeugdhulp en participatie anders te organiseren.

Echte verandering moet nog beginnen
De gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van extra taken op het gebied van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Dit zijn de zogenaamde decentralisaties binnen het sociaal domein. Van 2014 tot en met 2016 waren gemeenten en aanbieders volop bezig met de uitvoering van hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden. “Nu budgetten en verantwoordelijkheden zijn overgeheveld, moet de echte verandering nog beginnen”, zegt Roermondse wethouder Marianne Smitsmans. “Daar was het om te doen. Het vraagt om anders samenleven en anders samenwerken.”

Experimenteren met 'wat werkt' en doen wat nodig is
“De inwoners, hun behoeften, hun mogelijkheden en hun directe leefomgeving staan centraal. Dat kan als burgers, marktpartijen en gemeente samen uitzoeken aan welke zorg behoefte is en hoe die het beste ingevuld kan worden. Dit alles vraagt om samenwerking zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de kracht van de samenleving. Het vraagt ook om ruimte om te leren en te experimenteren met 'wat werkt' en te doen wat nodig is. Ik geloof dat de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd de gemeente Roermond hierbij zal helpen”, zegt wethouder Marianne Smitsmans.

Werkt voor en met de praktijk
Werkplaats Sociaal Domein Zuyd is een onafhankelijk onderzoek- en kennisinstituut dat voor en met de praktijk werkt. Dit instituut kijkt vanuit sociaal (wetenschappelijk) perspectief naar uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken. De werkplaats creëert en deelt kennis van en over het sociaal domein. Dit gebeurt door onderzoek, ondersteuning aan organisaties en partners, ontwikkeling (innovatie) en onderwijs.

Meerjarige Kennisagenda Sociaal Domein Roermond
“Om zoveel mogelijk kennis te kunnen verzamelen en om organisaties zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij hun opgave, is het belangrijk dat we langdurige relaties hebben”, zegt Marianne Potting, lector binnen het lectoraat Sociale Integratie Zuyd. “Daarom hebben we voor de komende jaren afspraken gemaakt met verschillende partijen zoals zorgaanbieders en gemeenten. De ondertekening van de intentieverklaring met de Gemeente Roermond is er één van. Dit noemen we de meerjarige Kennisagenda Sociaal Domein Roermond. Ik ben blij dat Roermond meedoet omdat deze samenwerking tussen hogeschool en gemeente ons niet alleen de kans geeft de praktijk met onderzoek te ondersteunen, maar ook om ons eigen onderwijs zo goed mogelijk aan de veranderende behoeften van de praktijk aan te passen.”

Bron: www.roermond.nl.