Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Satijnwit

Vluchtelingen krijgen kansen bij Zuyd

24-02-2017

Na een lange periode van reizen en wachten op een verblijfsvergunning willen vluchtelingen vaak niets liever dan zich nuttig maken en hun leven weer opbouwen. Als het kan door gebruik te maken van hun opleiding, ervaring en talenten. Daarvoor hebben ze kansen nodig. Zuyd Hogeschool wil statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) die graag bieden. Structureel.

Als student of vrijwilliger
“Daarom hebben we vanaf juni 2016 een centraal vluchtelingenproject en -beleid”, vertelt projectleider Mieke van Riet. “Als grote regionale onderwijsinstelling én werkgever kunnen en willen wij deze mensen helpen. Ook om hun potentieel te benutten.” Zuyd Hogeschool verwelkomt statushouders graag als studenten. “Maar we creëren ook werkervaringsplaatsen en willen met goede informatie en begeleiding bijdragen aan een snellere integratie.”

 

Lees meer over studeren bij Zuyd

 

Succesvolle start
Een half jaar na de start van het project hebben twintig statushouders zich aangemeld voor een studie bij Zuyd Hogeschool en liggen er diverse scenario’s voor het schakeltraject klaar. Ook zijn er met ondersteuning vanuit de dienst Human Resources voor zeven statushouders werkervaringsplaatsen gevonden binnen de faculteiten en diensten van de hogeschool. “We kijken naar mogelijkheden en motivatie om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen”, vertelt vluchtelingencoördinator Nouran Ahmed (faculteit International Business and Communication). “Het moet voor beide kanten iets opleveren.”

Samen de schouders eronder
Een belangrijke sleutel tot succes is samenwerking. Zuyd Hogeschool werkt nauw samen met andere onderwijsinstellingen zoals de Universiteit Maastricht, Leeuwenborgh en de Internationale Schakelklas Maastricht (VO). “In Maastricht is de hele onderwijsketen betrokken”, vertelt Mieke van Riet enthousiast. “Maandelijks bespreken wij met onderwijspartijen, Vluchtelingenwerk, COA en de gemeente wat wij voor erkende vluchtelingen kunnen doen. Betrokkenheid van gemeentes is belangrijk omdat zij statushouders toestemming moeten geven om met behoud van uitkering werkervaring bij Zuyd op te doen, naast een eventueel inburgeringstraject.”

Wilt u meer informatie over het vluchtelingenbeleid van Zuyd Hogeschool? Neem contact op met Mieke van Riet (projectleider): mieke.vanriet@zuyd.nl.