Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Satijnwit

Stedelijke transformatie belangrijk voor toekomst Limburg

08-02-2018

Het economische, sociale en stedelijke landschap van Limburg wordt sterk bepaald door de aanhoudende transitie. Wat ooit begon als een voornamelijk agrarische samenleving is nu een regio met een economische agenda, voornamelijk bepaald binnen het Brightlands-initiatief met de nadruk op materialen, gezondheid, voedsel en slimme diensten. Tegelijkertijd is Limburg nog steeds geoormerkt als een krimpregio met uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid, demografische achteruitgang en gebouwen en infrastructuur die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. De vraag rijst hoe we onze stedelijke condities en infrastructuur kunnen herontwerpen op een manier die gunstig is voor economische, culturele en sociale ambities.

Het lectoraat Smart Urban ReDesign maakt deel uit van de faculteit Bèta Sciences and Technology van Zuyd Hogeschool en is als zodanig technisch georiënteerd. Technologie is echter geen doel op zich, omdat het lectoraat Smart Urban ReDesign sterk verbonden is met de fysieke, ruimtelijke, sociale, culturele en economische omgeving. Zodoende baseert het lectoraat zijn visie op de maatschappelijke uitdagingen in gezondheid en duurzame energie, met een belangrijke rol voor stadsvernieuwing, slimme apparaten, materialen, productie en diensten voor functionele, aantrekkelijke, gezonde, vitale en duurzame wijken. Smart Urban ReDesign verbindt de lokale infrastructuur met de economische, culturele en sociale ambities van Limburg.

Identiteit Limburg            

Het lectoraat Smart Urban ReDesign heeft de ambitie om bij te dragen aan de definitie en ontwikkeling van de toekomstige identiteit van de regio Limburg door het verbeteren van de leefomgeving, de kwaliteit van leven en het welzijn in openbare ruimtes en wijken met behulp van technische en niet-technische oplossingen. Om dit te realiseren kent het lectoraat drie  - onderling verbonden -  onderzoekslijnen:


1. Stedelijke transformatie met focus op transformatie van buurten en openbare ruimtes; gebruik van technische en niet-technische oplossingen (slimme materialen, slimme apparaten, energie, gerecyclede materialen).


2. Circular Building Technology met de focus op nul-energiegebouwen en bouwcomponenten te ontwerpen, te realiseren, te exploiteren en te ontmantelen in een reeds bestaande en nieuw gebouwde omgeving.


3. Duurzame energie in de gebouwde omgeving, waarbij de focus ligt op het combineren van materiaalwetenschap met energie, bouwtechnologie en stedelijke dynamiek.

Verbinding Brightlands

Verder is het lectoraat Smart Urban ReDesign op twee manieren sterk verbonden met de economische agenda van Brightlands. Aan de ene kant helpt het lectoraat om een omgeving te creëren waardoor mensen zich met deze regio verbinden. Aan de andere kant verbindt het lectoraat zich met de thema's die zijn gedefinieerd in de Brightlands-agenda. De maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en duurzame energie (met een belangrijke rol voor slimme materialen, producten en diensten voor een functioneel, aantrekkelijk, gezond, vitaal en duurzaam ontwerp van de gebouwde omgeving) worden hierin meegenomen.

Over de lector

Nurhan Abujidi is sinds 2016 verbonden aan het lectoraat Smart Urban ReDesign. Nurhan Abujidi studeerde in 1996 af aan de Faculteit Architectuur van de Bir Zeit Universiteit in Palestina. Van 1996 tot 2000 werkte ze als hoofdarchitect voor het Palestijnse Ministerie van Oudheden en Cultureel Erfgoed. Ze behaalde twee postdoctorale masters aan de Université Catholique de Louvain (België) over het behoud van historische steden en gebouwen en de architectuur van menselijke bewoning. Hier promoveerde ze ook op het gebied van Architectuur, Regionale en Stedenbouw. Ze gaf les in academische en internationale postacademische programma's aan de Université Catholique de Louvain, de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de universiteiten van San Jorge en Zaragoza (Spanje). In Zaragoza was ze eveneens senior onderzoeker voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Nurhan was betrokken bij het begeleiden van verschillende academische onderzoeksprojecten, als academische coördinator van de Erasmus Mundus UII-module Urban Studies aan de VUB. Last but not least was ze vice-decaan van de School of Architecture aan de San Jorge University, waar ze de leiding had over onderzoek en internationale betrekkingen en onderwijs gaf op het gebied van de stedenbouwkundige en planningstheorie.

Inauguratie Nurhan Abujidi

Op donderdagmiddag 1 maart 2018 wordt Nurhan Abujidi geïnaugureerd tot lector Smart Urban ReDesign bij Zuyd Hogeschool. Voorafgaande aan de inauguratie is er een interessant programma met een aantal gastsprekers. Vervolgens zal Nurhan haar inaugurele rede Places for People: Towards a new identity for Limburg uitspreken. De inauguratie vindt plaats in het Continium Discovery Center (National Geographic Theatre) aan het Museumplein in Kerkrade.Nurhan Abujidi