Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Newspapers

Opening Fl- ex house in De Wijk van Morgen

21-06-2013

Op dinsdag 25 juni wordt het Fl- ex house, het tweede gebouw van De Wijk van Morgen op het European Science and Business Park Avantis, officieel geopend. Rond de opening wordt een tweedaags Zero Energy Building Event op 25 en 26 juni georganiseerd.

Fl- ex house
Het Fl- ex house is een duurzaam, flexibel en exergetisch gebouw waarbinnen energiestromen zo optimaal mogelijk benut worden. Er wordt toegepast onderzoek verricht naar domotica en in die hoedanigheid is het gebouw een ‘onderzoeksgebouw’. Door het gebruik van flexibele wanden kunnen desgewenst diverse opstellingen gemaakt worden in de indeling.

Leerlingen en studenten
Zowel in de idee- als in de ontwikkelfase van de levensloopbestendige woning zijn leerlingen van het mbo en studenten van het hbo betrokken. Voor hen is De Wijk van Morgen het ultieme leerwerkbedrijf waar met zestig bedrijven uit de regio intensief wordt samengewerkt.

Gabriel Bergmans, directeur van De Wijk van Morgen
“In het Fl- ex house zijn we op een heel andere manier omgegaan met energie en het gebruik van duurzame materialen dan het in 2012 opgeleverde gebouw Knik naar de Zon. Het is juist de verscheidenheid tussen de twee gebouwen die het vanuit onderzoeksperspectief zo interessant en vooral uniek maakt.”

De Wijk van Morgen
De Wijk van Morgen is een innovatief programma waarin de vier O's (Onderwijs, Onderzoek, Ondernemers en Overheid) samen een inspirerende omgeving creëren voor de transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving. In dit innovatieve programma worden duurzame technieken ontworpen, bestudeerd en uitgeprobeerd, zodat ze in de toekomst in steden, wijken en gebouwen in de (Eu)regio worden toegepast. De Wijk van Morgen vormt zo een aanjager van duurzame ontwikkeling in de regio.

Programma opening
De opening wordt verzorgd door de Raad van Toezicht en het bestuur van Building Integrated High Tech Systems (BIHTS). Gemeente Heerlen, Stadsregio Parkstad Limburg, Provincie Limburg, SGS, Industriebank LIOF en Zuyd Hogeschool hebben, in samenwerking met RWTH en Gemeente Aken, een versterking van de kennisinfrastructuur gerealiseerd. Veel partners stonden aan de wieg van De Wijk van Morgen en zullen zichtbaar aanwezig zijn tijdens de opening. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van De Wijk van Morgen.

Aanmelden