Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Satijnwit

Onderzoek naar docent Toneelacademie Maastricht - update

08-11-2017

Donderdag 2 november 2017 maakte Toneelacademie Maastricht bekend een nader onderzoek in te stellen naar een docent van de Toneelacademie naar aanleiding van mogelijk ongewenst gedrag door deze docent richting een studente tijdens een groepsles. Tegelijkertijd heeft de Toneelacademie diverse interne oproepen gedaan richting (oud)studenten en medewerkers, om alsnog naar voren te komen als zij bekend zijn met, of zelf te maken gehad hebben met ongewenst gedrag. Dit om met een zo compleet mogelijk beeld aan het onderzoek te kunnen beginnen.

Naar aanleiding van deze interne oproepen zijn van donderdag 2 tot woensdag 8 november twee studenten naar voren gekomen om het oorspronkelijke signaal van de studente van 19 oktober jl. te ondersteunen. Daarnaast is er een signaal van een andere studente binnengekomen over dezelfde docent, maar dan met betrekking tot een andere gebeurtenis. Beide signalen hebben inmiddels geleid tot meldingen bij de leiding van de Toneelacademie en zullen onderwerp van nader onderzoek zijn. Los hiervan zijn twee andere signalen binnengekomen die uitgezocht zijn maar geen aanleiding tot een melding en nader onderzoek bleken te zijn.

 

Uit de inventarisatie en het vooronderzoek blijkt verder dat de betreffende docent in 2006 formeel is aangesproken door de directie van de Toneelacademie naar aanleiding van signalen over mogelijk ongewenst gedrag. Vervolgens hebben nieuwe signalen ten aanzien van dezelfde docent in het studiejaar 2010-2011 geleid tot diverse maatregelen, waaronder restricties met betrekking tot zijn manier van lesgeven. Vanaf studiejaar 2010-2011 zijn tot 19 oktober 2017 geen signalen over deze docent bij de leiding van de Toneelacademie binnengekomen.

 

In sommige media hebben (oud)studenten en medewerkers anoniem hun ervaringen aangegeven. De Toneelacademie neemt deze gevoelens van haar alumni heel serieus en blijft hen daarom uitdrukkelijk uitnodigen via een van de daarvoor bestemde kanalen zoals vertrouwenspersoon of klachtencommissie, in gesprek te gaan. Deze voor de Toneelacademie relevante signalen/meldingen kunnen dan betrokken worden bij het onderzoek. Formele klachten worden door de klachtencommissie opgepakt. Daarnaast kunnen deze ervaringen worden gebruikt om eventuele drempels of beperkingen rond meldingen van ongewenst gedrag weg te nemen.

 

De ombudsman van Zuyd Hogeschool is gevraagd op basis van bovenstaande gegevens een nader onderzoek in te stellen. Zij krijgt hierbij ondersteuning van specialisten. Medio december wordt haar rapportage verwacht. Op basis van deze rapportage zal ook het eigen handelen van de Toneelacademie worden geëvalueerd. De docent is, in afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek, geschorst.