Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Satijnwit

Kanker Nazorg Wijzer helpt kankerpatiënt bij herstel

01-03-2018

Het hersteltraject na kanker brengt veelal problemen met zich mee. Vermoeidheid, depressie, relatieproblemen of problemen met de seksualiteit bijvoorbeeld. Goede nazorg is dus essentieel. Onderzoekers Iris Kanera en Roy Willems ontwikkelden en evalueerden een online programma dat informatie en advies op maat geeft over de problemen die voormalige kankerpatiënten kunnen tegenkomen tijdens hun herstel. Dit online zelfmanagement programma, de Kanker Nazorg Wijzer, komt vanaf maart 2018 landelijk beschikbaar via kanker.nl

Aanleiding voor de ontwikkeling van de Kanker Nazorg Wijzer is de gestage toename van het aantal mensen dat kanker krijgt en een toenemend aantal overlevenden dat behoefte heeft aan ondersteuning bij het herstel na kanker. Voordelen van volledig geautomatiseerde eHealth-interventies, zoals de Kanker Nazorg Wijzer, zijn dat zij plaats- en tijdsonafhankelijk door een groot aantal personen gebruikt kunnen worden zonder de betrokkenheid van hulpverleners. Nederland heeft een gebrek aan uitgebreide en betrouwbare online kanker-nazorgprogramma’s.


De Kanker Nazorg Wijzer

Na uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de behoeften en leefstijlrisico’s onder de doelgroep ontwikkelde onderzoeker Iris Kanera de Kanker Nazorg Wijzer- interventie, samen met de projectgroep van de Open Universiteit, vakgroep Gezondheidspsychologie. De zeven zelfmanagement-trainingsmodules van de Kanker Nazorg Wijzer richten zich op de volgende probleemgebieden: kanker-gerelateerde vermoeidheid, problemen met werkhervatting, angst en depressie, sociale relaties, intimiteit en seksualiteit, voldoende lichaamsbeweging, gezonde voeding, stoppen met roken. De inhoud van het online zelfmanagementprogramma wordt gepersonaliseerd door de toepassing van computer-tailoring oftewel het advies-op-maat concept.


De uitkomsten van het onderzoek

In totaal werden 231 patiënten die de interventie een half jaar mochten gebruiken vergeleken met 231 patiënten in een wachtlijst controlegroep. De resultaten wezen uit dat de Kanker Nazorg Wijzer effectief was in het bevorderen van het beweeggedrag op langere termijn. Ook verbeterde de groenteconsumptie op kortere termijn en hielp de Kanker Nazorg Wijzer om depressie en vermoeidheid te verminderen. De Kanker Nazorg Wijzer werd positief gewaardeerd en als persoonlijk relevant ervaren.


Landelijke implementatie

Bijzonder om te melden is dat de Kanker Nazorg Wijzer vanaf maart 2018 landelijk online beschikbaar komt voor voormalige kankerpatiënten. Dit is gerealiseerd met een subsidie van KWF-kankerbestrijding en gezamenlijke inzet van het Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL), Kanker.NL en de begeleiders van het project van de Open Universiteit en Universiteit Maastricht. De Kanker Nazorg Wijzer zal vanaf maart 2018 worden aangeboden via kanker.nl


Iris Kanera

Iris Kanera, docent-onderzoeker bij het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen en de opleiding Fysiotherapie (beiden onderdeel van Zuyd Hogeschool) verdedigt op donderdag 8 maart 2018 haar proefschrift Web-based lifestyle support for cancer survivors. Iris bestudeerde de effecten van de eHealth interventie Kanker Nazorg Wijzer op leefstijl. Een behoeftenonderzoek, de ontwikkeling van het online-programma en een effect- en procesevaluatie maakten deel uit van het promotieonderzoek. Het onderzoek vond plaats bij de Open Universiteit, vakgroep Gezondheidspsychologie, en is gesubsidieerd door KWF kankerbestrijding. 


Laagdrempelige ondersteuning bij herstel na kanker

Het promotieonderzoek van Iris Kanera was onderdeel van een groter project, waarin het eHealth programma Kanker Nazorg Wijzer werd ontwikkeld en getest. De Kanker Nazorg Wijzer biedt laagdrempelige en toegankelijke ondersteuning tijdens het herstel na kanker op het gebied van gezond leefstijlgedrag en het omgaan met psychosociale problematiek. Iris Kanera onderzocht de effecten van de Kanker Nazorg Wijzer op het beweeggedrag, gezonde voeding en stoppen met roken. Haar collega-promovendus, Roy Willems, concentreerde zich op de kwaliteit van leven, angst, depressie en vermoeidheid.


Promotie
 

Iris Kanera verdedigt haar proefschrift Web-based lifestyle support for cancer survivors op donderdag 8 maart 2018 om 16.00 uur aan de Open Universiteit in Heerlen.


Lees ook het bericht van de Open Universiteit en het bericht van Integraal Kanker Centrum Nederland over de Kanker NazorgWijzer.


(Foto: promovendus Iris Kanera, als docent-onderzoeker verbonden aan Zuyd Hogeschool)

Iris Kanera