Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Satijnwit

Inauguratie lector Gabriëlle Tuijthof

16-12-2016

Op vrijdag 20 januari 2017 wordt Gabriëlle Tuijthof geïnaugureerd tot lector Smart Devices. De ambitie van het lectoraat ligt in de ontwikkeling, implementatie en valorisatie van smart devices gericht op gezond en hygiënisch bewegen.

Wat zijn ‘smart devices’ eigenlijk? Een paar voorbeelden. Een smart device kan zinvolle terugkoppeling geven over de toestand van een gebruiker. Bijvoorbeeld aan een reumapatiënt waarbij voortijdig via een biomarker in het speeksel wordt gemeten dat een pijnscheut in aantocht is. Een smart device kan een complete functie autonoom overnemen, bijvoorbeeld het automatisch controleren van de bloedsuikerspiegel van een diabetespatiënt. Een smart device kan ook de gebruiker verleiden tot gezond gedrag, bijvoorbeeld het spelen van een game waar je naar volgend level kunt komen als je voldoende stappen zet.

Wekelijks in de operatiekamer
De filosofie van lectoraat Smart Devices is om de voorgenomen ambitie te bereiken door te streven naar synergie tussen de mens en het smart device dat precies is afgestemd op de individuele gebruiker. Om dit te bereiken, is co-creatie nodig. Zo heeft Gabriëlle Tuijthof tijdens haar promotie wekelijks in de operatiekamer bij de chirurgen meegekeken en veel vragen met hen besproken. Dit gaf inzicht in de handelingenstroom in de real-life gebruiksomgeving en de wensen van chirurgen. Dit onderstreept de noodzaak van living labs en werkveldpartners. Daarnaast is kennis nodig van de state-of-the-art technologieën én van capaciteiten en gedragingen van de mens.

Programmalijnen
Op basis van bestaande kennis, expertise en netwerk van het lectoraat en de lopende programma’s bij Zuyd Hogeschool is ervoor gekozen het lectoraat Smart Devices in te richten in drie inhoudelijke programmalijnen: Slimme draagbare biosensoren, Antimicrobiële point of care testen en Mens-machine interfaces.

Bijwonen inauguratie 
U bent van harte uitgenodigd om de inauguratie en lectorale rede van dr. ir. Gabriëlle Tuijthof bij te wonen op vrijdag 20 januari 2017. Aanmelden liefst voor 7 januari 2017 via inauguratie.gabrielletuijthof@zuyd.nl. De inauguratie vindt plaats in De Muziekgieterij, Boschstraat 7 in Maastricht.

Programma
13.30–13.55 uur: Ontvangst
13.55–14.00 uur: Welkom door Bert Schroën, directeur faculteit Bèta Sciences and Technology
14.00–14.15 uur: ‘De mens als patiënt en zorgprofessional’ door prof. dr. Gino Kerkhoffs, AMC Orthopedie & ACES/ACHSS
14.15–14.30 uur: ‘Het werkveld. co-creatie en interprofessioneel samenwerken’ door prof. dr. Sandra Beurskens, Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht
14.30–14.45 uur: ‘Opleiden tot ontwerper in engineering’ door dr. ir. Dick Plettenburg, TU Delft
14.45–15.00 uur: ‘Onderzoekend ontwerpen of ontwerpend onderzoeken’ door ir. Karin van Beurden, Saxion Hogeschool
15.00–15.15 uur: ‘Van prototype naar product’ door dr. ir. Tim Horeman, TU Delft & Medishield & Surge-on Medical
15.15–15.45 uur: Pauze
15.45–16.30 uur: Inaugurele rede: 'Smart Devices. Streven naar synergie tussen mens en device'
16.30–16.45 uur: Inauguratie door dr. Kitty Kwakman, lid College van Bestuur Zuyd Hogeschool
16.45–18.00 uur: Borrel

Meer informatie over het lectoraat Smart devices en Gabriëlle Tuijthof.

Gabrielle Tuithof