Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Satijnwit

Anita Stevens promoveert op actieve rol patiënt bij de fysiotherapeut

28-09-2017

Op vrijdag 29 september om 12.00 uur verdedigt Anita Stevens, docent en onderzoeker bij Zuyd Hogeschool, haar proefschrift ‘Ready for goal setting? From a patient-specific instrument to an integrated method in physiotherapy’ aan de Universiteit Maastricht. Zij promoveert bij het Lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken van Zuyd Hogeschool en aan de Universiteit Maastricht.

Het promotieonderzoek van Anita Stevens focust op drie belangrijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Ten eerste het gebruik van meetinstrumenten in de dagelijkse praktijk en ten tweede het proces van ‘goal-setting’. Hiermee wordt bedoeld: het cyclisch proces van (hulp)vraagverheldering en probleembepaling van de patiënt, opstellen van behandeldoelen, formuleren behandelplan en evaluatie. En ten slotte: patiëntparticipatie.

Doelgerichte en cliëntgerichte methode

Samen met patiënten en fysiotherapeuten werkte Anita aan het doorontwikkelen van een veelgebruikt meetinstrument in de fysiotherapie voor Patiënt Specifieke Klachten (PSK). Dit heeft geleid tot een nieuwe, cliëntgerichte methode voor ‘goal setting’ de Patiënt-Specifieke Goal-setting methode (PSG). Deze methode is gebaseerd op een theoretisch goal-setting model en wordt volledig geïntegreerd afgenomen in het fysiotherapeutisch methodisch handelen. De PSG bestaat uit zes stappen, waarbij patiënten expliciet worden geïnformeerd en gestimuleerd om mee te denken en mee te beslissen over hun aanstaande behandeling. Daarnaast is een uitgebreide instructie en een training ontwikkeld om fysiotherapeuten te leren hoe ze deze methode in de praktijk kunnen toepassen.

Actieve rol patiënt

De nieuwe methode is bij 18 verschillende eerstelijns fysiotherapiepraktijken getest en geëvalueerd door in totaal 52 fysiotherapeuten en 218 patiënten. De patiënten waren overwegend tevreden en positief over de methode. Fysiotherapeuten ervaarden dat zij door deze methode de patiënt een actievere rol gaven en daarmee patiëntparticipatie bevorderden. Daarnaast werden zij zich bewust van hun eigen, vaak dominante, rol en realiseerden ze zich dat gedragsverandering noodzakelijk is om patiënten echt te laten meebeslissen.

Vervolg

Vervolgonderzoek richt zich op de impact van de methode, verdere implementatie in de fysiotherapiepraktijk en de integratie ervan in het onderwijs. De methode is ook goed bruikbaar voor andere zorgprofessionals. 

Over Anita Stevens

Anita Stevens (1959) werkte van 1981 tot 2008 als (kinder)fysiotherapeut in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Ze studeerde Gezondheidswetenschappen (Geestelijke Gezondheidskunde) aan de Universiteit van Maastricht. Na haar afstuderen in 2006 ging ze aan het werk als docent bij de opleiding Fysiotherapie van Zuyd Hogeschool, en in 2007 als onderzoeker bij het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken. Haar expertise en werkzaamheden in het onderzoek en onderwijs liggen op het gebied van interprofessioneel onderwijs, communicatie, evidence based practice en gebruik van meetinstrumenten en begeleiding bachelor thesis. Als onderzoeker is ze onder meer verantwoordelijk voor de co-creatie binnen het Brightlands innovatieprogramma Limburg Meet (LIME).

Promotie 29 september 2017

Anita Stevens promoveert op vrijdag 29 september om 12.00 uur, in de aula van de Universiteit Maastricht, locatie Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht. Geïnteresseerden zijn van harte welkom (aanmelden is niet nodig).

Anita Stevens