Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Satijnwit

Afscheid lector Paul Borm: “Zuyd Hogeschool zit voorgoed in mijn hart”

14-12-2016

Op 31 december neemt Paul Borm ‒ een van de twee kwartiermakers van het Kennis-As project LIME en voormalig lector Life Sciences ‒ afscheid van Zuyd na een succesvol dienstverband van ruim dertien jaar, om zich volledig te concentreren op zijn bedrijf Nano4Imaging. Borm is een van de eerste vijf lectoren van Zuyd en geldt als een van de pioniers op het gebied van onderzoek binnen Zuyd. Hij heeft mede aan de wieg gestaan van diverse belangrijke ontwikkelingen en initiatieven bij Zuyd, zoals de totstandkoming van de zwaartepunten en oprichting van de Centres of Expertise, in het bijzonder CHILL.

Verbinding Bèta en Gezondheidszorg
De laatste jaren heeft Borm veel werk verzet om de verbinding tussen de faculteiten Bèta Sciences and Technology en Gezondheidszorg verder in te vullen. Dit heeft mede geresulteerd in de recente totstandkoming van het lectoraat Smart Devices van Gabriëlle Tuijthof en de toekenning van LIME (Limburg Meet) aan Zuyd, dat het eerste door Zuyd gecoördineerde Kennis-As project is en dat als verbinder geldt tussen de verschillende Brightlands-campussen. Als gevolg van het vertrek van Borm, is zijn rol als kwartiermaker van LIME overgenomen door Erik Duijsens, portfoliomanager van EIZT, en lector Gabriëlle Tuijthof.

Material Sciences en Smart Devices: doorontwikkeling en verbinding
Ook het lectoraatsonderzoek van Borm is zorgvuldig belegd en wordt volop doorontwikkeld. Met de inauguratie van Gino van Strijdonck in januari 2014 tot lector, is het lectoraat Material Sciences formeel van start gegaan. Het lectoraat richt zich op de (duurzame) synthese, bewerking en verwerking, en het testen van hoogwaardige kunststoffen voor toepassingen in, vooral, de energie-, bouw-, zorg- en gezondheidssector. Het bouwt hiermee voort op het chemie- en materialenonderzoek dat sinds 2003 uitgevoerd is in het voormalige lectoraat Life Sciences en Zuydlab, de voorloper van CHILL.

Het nieuwe lectoraat Smart Devices ‒ vrijdag 20 januari 2017 vindt de inauguratie van Gabriëlle Tuijthof plaats ‒ stelt de mens centraal. Uitgangspunt hierbij is dat zorginnovatie mogelijk is als de technologie aansluit bij de gebruiker, de gebruiksomgeving en de handelingenstroom. Het lectoraat vult de behoefte binnen Zuyd in aan een nieuw onderzoeksveld dat zich richt op het innovatieproces in de zorg zelf en met name de vraag ‘Hoe kunnen innovaties vanuit de cure sneller en beter de care bereiken en bedienen?’ Tuijthof en Van Strijdonck werken intensief samen en zoeken continu naar mogelijkheden om de zwaartepunten ‘Innovatieve zorg en technologie’ en ‘Life Science and Materials’ met elkaar te verbinden. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Inspiratie
Inspiratie voert de boventoon op het inspiratiesymposium Draw your Future, dat op 9 maart 2017 door Borm georganiseerd wordt. Het symposium biedt een podium aan uiteenlopende mensen uit verschillende hoeken van de samenleving, die hem hebben geïnspireerd tijdens zijn loopbaan en “die komen vertellen waar zij hun energie en inspiratie opdoen voor al dat innoveren, verbinden en managen”, aldus Borm. Licht geëmotioneerd: “Zuyd zit voorgoed in mijn hart en het is niet eenvoudig om al die super-en mega-collega’s gedag te zeggen.