Nieuws
Nieuws

Onderzoek naar ervaringen met online onderwijs in coronatijd: ‘Goede mix is ideaal’

De coronapandemie heeft iedereen overvallen, ook het hoger onderwijs. In enkele weken tijd moesten docenten en studenten omschakelen van onderwijs op de locaties van Zuyd Hogeschool, naar online dat nagenoeg volledig via het beeldscherm verliep. Wat hebben we geleerd van ruim een jaar online onderwijs? Wat van deze – voor Zuyd – nieuwe vorm van onderwijs is de moeite waard om te behouden, als straks ook weer gewoon op locatie onderwijs kan plaatsvinden? Die vragen stelden Marcel van der Klink, lector Professionalisering van het Onderwijs, en Miriam Goes, onderzoeker bij dit lectoraat, van Zuyd vorig jaar aan alle studenten en medewerkers. Het leverde bijna 550 reacties op. Het onderzoeksrapport is nu klaar en levert een aantal praktische handreikingen voor de verdere ontwikkeling van het online onderwijs.

Online colleges best wel fijn

Voor hun onderzoek maakten Van der Klink en Goes gebruik van Group Concept Mapping. Studenten en docenten konden hun ideeën en meningen over online onderwijs weergeven én deze ideeën wegen op belangrijkheid en haalbaarheid. “Een van de belangrijkste conclusies in het onderzoek is dat studenten het eigenlijk best fijn vinden om online college te krijgen. Vooral als ze dat college later nog een keer kunnen terugzien. Dan kunnen ze namelijk zelf besluiten of ze – als het weer kan – ‘live’ in de les aanwezig willen zijn of de les om bijvoorbeeld praktische redenen liever van thuis volgen. Maar alle studenten en docenten gaven ook aan contact wel heel belangrijk te vinden, en dan ‘echt’ contact tijdens lessen op locatie. Het gaat er nu om dat we de best mogelijke combinatie van onderwijs op locatie en online onderwijs vinden”, vertelt Van der Klink.

Vol inzetten op blended onderwijs

Op het vinden van de meest ideale combinatie van onderwijsvormen zet Zuyd nu volop in. Van der Klink: “Opleidingen hoeven echt niet vanaf 1 september allemaal blended onderwijs aan te bieden. Wel willen we dat opleidingen gaan nadenken over wat het meest efficiënt en vanuit onderwijskundig oogpunt het beste is om te doen. Ze moeten bepalen voor welke lessen fysiek samen zijn meerwaarde heeft, en welke net zo goed of zelfs beter online kunnen. En vervolgens dat online onderwijs inrichten en op een goed moment op blended onderwijs overstappen.”

Extra ondersteuning

Om opleidingen en docenten bij die omslag naar blended onderwijs goed te ondersteunen heeft Zuyd extra experts aangetrokken. “We werken momenteel voor diverse onderwijsvormen uit wat de beste ‘blend’ of combinatie is. Daarbij betrekken we experts, docenten en onderzoekers van lectoraat. Met de handreikingen van de werkgroep kunnen opleidingen aan de slag”, aldus Goes. “We hopen dat het onderzoek docenten en opleidingen inspireert, en dat we samen mooie stappen kunnen zetten op weg naar de optimale mix van fysiek en online onderwijs.”

Lees het volledige onderzoeksrapport

Het onderzoeksrapport ‘Ervaringen met online onderwijs in coronatijd bij Zuyd Hogeschool’ is terug te vinden op de pagina van het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs

Download Ervaringen met online onderwijs in coronatijd bij Zuyd Hogeschool.