Nieuws
Nieuws

Zuyd Hogeschool blij met nieuwe maatregelen hoger onderwijs

Zuyd Hogeschool is blij met de versoepelingen die het kabinet tijdens de persconferentie van 24 juni heeft aangekondigd. De versoepelde maatregelen betreffen onder meer een verruiming van het gebruik van het openbaar vervoer.

De versoepelingen bieden naar verwachting meer ruimte voor activiteiten op de locaties van Zuyd, en hebben tegelijkertijd impact op de organisatie. Ten aanzien van het onderwijs blijft in het eerste blok (september-november) en het tweede blok (november – februari) een bezettingsgraad van de gebouwen van 20-25 procent van toepassing. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat de planning voor het onderwijs voor volgend studiejaar al ver gevorderd is. Het tijdsblok waarbinnen in het nieuwe hogeschooljaar activiteiten op locatie plaatsvinden wordt echter verruimd van 10.00-22.00 uur naar 08.00-22.00 uur.

De beperkte herstart van de toetsen en praktijkoefeningen op locatie, die op 15 juni van start is gegaan, verloopt naar volle tevredenheid en zonder noemenswaardige problemen. Daarom vindt Zuyd het belangrijk om iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt – studenten, docenten, ondersteunend personeel en directeuren – nogmaals hartelijk te bedanken. Zonder hun flexibiliteit en inzet was dit niet mogelijk geweest. De toetsen lopen op schema en zijn op 17 juli afgerond. In augustus zullen er enkele herkansingen plaatsvinden, waarna begin september het nieuwe hogeschooljaar weer van start kan gaan.