Nieuws
nieuws

Coronacrisis: overleg Vereniging Hogescholen met ministerie

De Vereniging Hogescholen heeft vandaag overlegd met de minister van OCW over landelijk beleid.

Het ministerie heeft hogescholen gevraagd het bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het volgend studiejaar. Hogescholen stellen het geven van een BSA in principe uit tot het einde van het tweede studiejaar (collegejaar 2020-2021). Naast het uitstellen van het BSA is ook afgesproken dat de aanmelddatum voor een studie aan het hbo wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni. Zo krijgen eindexamenkandidaten meer tijd om hun studiekeuze te maken. We gaan de impact van de maatregelen verkennen en informeren studenten en medewerkers op korte termijn over de gevolgen van deze maatregelen voor Zuyd Hogeschool.