Duurzaam Zuyd
Duurzaam Zuyd

Duurzaamheid in onderwijs en onderzoek

Duurzaam in onderwijs

Op dit moment brengen wij met een nulmeting de aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs in kaart. Deze nulmeting vormt het vertrekpunt voor de academies om met duurzaamheid in het onderwijs aan de slag te gaan. Het programma Duurzaam Zuyd ondersteunt academies hierbij in de vorm van workshops, trainingen en seminars. Academies worden met elkaar in contact gebracht om zo van elkaar te leren en samen op te trekken. Het uiteindelijke doel is dat studenten zich zowel generieke als domeinspecifieke duurzaamheidscompetenties eigen maken.

De Vereniging van Hogescholen onderschrijft de duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. De hogescholen hebben vastgelegd hoe ze de SDG’s willen integreren in hun onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Ook Duurzaam Zuyd streeft naar de borging van deze doelen binnen Zuyd. 

Duurzaam in onderzoek

Het onderzoek van Zuyd vindt plaats binnen diverse lectoraten. Vanuit de vier transitiethema’s is onderzoek binnen Zuyd inmiddels voor een groot deel gericht op duurzaamheid. 

De gegenereerde kennis wordt ingezet voor de verduurzaming van de regio en van de eigen onderwijsorganisatie. 

Daarnaast dragen lectoraten bij aan de competentieontwikkeling van medewerkers in het onderwijs. Door het aantrekken van onderzoekers met duurzaamheidscompetenties neemt het competentieniveau van onderwijsgevend personeel ook toe.