Duurzaam Zuyd
Duurzaam Zuyd

Programma Duurzaam Zuyd

Duurzaam in onderwijs

Op dit moment brengen wij met een nulmeting de aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs in kaart. Deze nulmeting vormt het vertrekpunt voor de academies om met duurzaamheid in het onderwijs aan de slag te gaan. Het programma Duurzaam Zuyd ondersteunt academies hierbij in de vorm van workshops, trainingen en seminars. Academies worden met elkaar in contact gebracht om zo van elkaar te leren en samen op te trekken. Het uiteindelijke doel is dat studenten zich zowel generieke als domeinspecifieke duurzaamheidscompetenties eigen maken.

De Vereniging van Hogescholen onderschrijft de duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. De hogescholen hebben vastgelegd hoe ze de SDG’s willen integreren in hun onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Duurzaam Zuyd streeft naar borging van deze doelen binnen Zuyd.

Duurzaam in onderzoek

Het onderzoek van Zuyd vindt plaats binnen diverse lectoraten. Vanuit de transitiethema’s is onderzoek binnen Zuyd inmiddels voor een groot deel gericht op duurzaamheid. De gegenereerde kennis wordt ingezet voor de verduurzaming van de regio en van de eigen onderwijsorganisatie.

Daarnaast dragen lectoraten bij aan de competentieontwikkeling van medewerkers in het onderwijs. Door het aantrekken van onderzoekers met duurzaamheidscompetenties neemt het competentieniveau van onderwijsgevend personeel ook toe.

 

Duurzaam in bedrijfsvoering

Tot bedrijfsvoering behoren alle diensten en processen die nodig zijn om de kernactiviteit van Zuyd uit te voeren: het verzorgen van onderwijs en uitvoeren van onderzoek. Zuyd streeft naar een duurzame bedrijfsvoering door haar diensten en processen in te richten met een minimale belasting van het milieu en een maximale tevredenheid van de gebruikers van de gebouwen.