Interview met Iris Kanera
Duuzaam Zuyd

Vitaliteit en duurzaamheid: Positieve impact op omgeving, organisatie én onderwijs

Een goede gezondheid en welzijn maken onderdeel uit van de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Het is dan ook niet verwonderlijk dat, nu het College van Bestuur (CvB) van Zuyd de duurzaamheidsambities heeft vastgesteld, vitaliteit het eerste thema is waarop gefocust wordt. Alhoewel, is dat wel zo logisch? Die vraag stelden we aan Iris Kanera, onderzoekster aan het Lectoraat Voeding, Leefstijl & Bewegen én lid van de Green Office: “Het heeft alles met elkaar te maken.”

De een noemt het ‘gezondheid en welzijn’, de ander ‘vitaliteit’. Met andere woorden: het is nogal een breed begrip. Wat is volgens Iris vitaliteit? “Als iemand vitaal is kan hij of zij op een soepele en flexibele manier omgaan met tal van uitdagingen, bijvoorbeeld fysiek, mentaal, werkgerelateerd of maatschappelijk”, legt ze uit. “Het is een ‘dynamische toestand’ van een persoon, groep mensen of organisatie, die mensen in staat stelt om buiten hun comfortzone te treden én te presteren. Maar die het hen tegelijkertijd mogelijk maakt om ‘zonder kleerscheuren’ terug te veren naar een modus van balans en herstel. Een gezonde en actieve leefstijl, met veel aandacht voor beweging, voeding, rust en omgang met stress, vergroot in mijn ogen de vitaliteit.”

Een gezonde en actieve leefstijl, met veel aandacht voor beweging, voeding, rust en omgang met stress, vergroot in mijn ogen de vitaliteit.

Iris Kanera

Kijk eens in de spiegel

Een gezonde en actieve leefstijl is volgens Iris sterk van invloed op duurzaamheid. Want, zo zegt ze, in het creëren van een uitgebalanceerde leefstijl draai je niet alleen aan de knoppen van je eigen gezondheid, maar bepaal je ook de impact die je als individu hebt op jouw leefomgeving. “Denk aan de keuzes die je maakt op het gebied van voedsel. Kies je voor meer of minder vlees, bijvoorbeeld? Of wat te denken van mobiliteit? Ga je met de fiets of met de auto naar het werk, om maar eens wat te noemen. Al die keuzes hebben gevolgen voor de wereld om je heen. Ze vergroten of verkleinen jouw ecologische voetafdruk.”

Maar vitaliteit is niet alleen goed voor het milieu, stelt Iris. “Duurzame inzetbaarheid van mensen is ook enorm belangrijk. Zitten mensen lekker in hun vel? Kunnen ze presteren? Zijn ze gelukkig? Allemaal dingen die te maken hebben met leefstijl. Mensen die zich niet lekker en vitaal voelen, zijn vaker afwezig op het werk. En als ze dan al aanwezig zijn, zijn ze niet altijd productief.”

Dus hoe vitaler een organisatie is  - in het geval van Zuyd de studenten, docenten en medewerkers - hoe beter de prestaties worden van die organisatie. “Dat betekent niet dat ik vind dat iedereen nu meteen vegetarisch moet gaan eten en nooit meer met de auto naar het werk mag komen”, lacht Iris. Om serieus te vervolgen: “Maar ik denk wel dat het goed zou zijn dat iedereen eens in de spiegel kijkt en zich de vraag stelt: ‘Hoe is het mijn leefstijl gesteld en wat is mijn impact op de omgeving?’”

Veel energie

Iris ziet in ieder geval dat er binnen Zuyd veel energie gestopt wordt in het thema duurzaamheid. Ze is blij dat het CvB de duurzaamheidsambities omarmd heeft. “En gelukkig is er niet alleen de ambitie om samen met studenten, docenten en medewerkers de organisatie te verduurzamen, maar wil men ook duurzaamheid een prominente plek geven in het onderwijs. Dat is hartstikke goed.” Ook is Iris enthousiast over alle duurzaamheidsinitiatieven die over de hele Zuyd-organisatie verspreid ontstaan. Nu wordt het zaak om al die initiatieven met elkaar te verbinden, zegt ze. “Want dan kun je Zuyd écht duurzaam versterken. Die rol gaat de Green Office op zich nemen. Dat is echt een platform voor samenwerking.”, benadrukt Iris.

Over initiatieven gesproken: wat speelt er allemaal op het gebied van vitaliteit? “Onlangs heeft de Dienst Studentenzaken een eerste meting voor de studentwelzijnsmonitor gehouden. Daarnaast zijn we bezig met een behoeftepeiling bij de Toneelacademie in Maastricht, op het gebied van mentale gezondheid. Dit gaan we straks ook op andere plekken doen. Op deze manier verzamelen we input over wat mensen nodig hebben en wat ze nu al doen. Zo kunnen we behoeften en vragen koppelen aan het aanwezige aanbod of indien nodig nieuwe initiatieven ontplooien. Wij proberen wat er is anders in te richten en te evalueren. Zodat de impact straks optimaal is."