Agenda

Promotie Jolanda Friesen: gepersonaliseerde aanpak in de nazorg bij kanker

Datum
Tijd
-
Locatie
Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6, Maastricht

Op vrijdag 14 juni 2019 verdedigt Jolanda Friesen-Storms, docent-onderzoeker bij de opleiding Verpleegkunde en het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken (van Zuyd Hogeschool), aan de Universiteit van Maastricht haar proefschrift ‘How to move forward with evidence-based practice in nursing: towards a personalised approach in cancer aftercare’. In haar promotieonderzoek is Friesen nagegaan hoe verpleegkundigen in de dagelijkse zorg op basis van hun eigen ervaringen, de wetenschappelijke bewijzen die er zijn en de wensen van patiënten, in de nazorg vorm kunnen geven.

Knelpunten nazorg

In co-creatie met verpleegkundigen en patiënten ontwikkelde Friesen een gespreksmodel voor nazorg bij kanker. Het gespreksmodel leidt tot meer gepersonaliseerde nazorg, omdat rekening gehouden wordt met de doelen, wensen en persoonlijke situatie van de patiënt: dus meer (na)zorg op maat.

Uit (inter)nationaal onderzoek blijkt dat mensen na de medische behandeling van kanker vaak langdurig veel gevolgen ervaren, zoals vermoeidheid en problemen met terugkeer naar werk en financiën. De huidige nazorg richt zich hier onvoldoende op. Dit kwam ook duidelijk naar voren tijdens gesprekken met zorgverleners en patiënten van Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen. Het bleek dat de gevolgen die mensen ervaren na de behandeling van kanker niet altijd goed in kaart worden gebracht en dat patiënten niet altijd goed geïnformeerd zijn over nazorgmogelijkheden. Verder gaven zowel patiënten als zorgverleners aan dat het belangrijk is dat patiënten een nazorgadvies op maat krijgen.

Over Jolanda Friesen

Jolanda Friesen is in 1992 afgestudeerd als doctorandus in de gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting biologische gezondheidkunde, aan de Universiteit Maastricht. Vervolgens behaalde ze in 1994 haar bachelor diploma Verpleegkunde bij de Hogeschool Sittard (thans Zuyd Hogeschool) en in 2003 rondde ze de afstudeerrichting zorgwetenschappen van Gezondheidswetenschappen.

Jolanda werkt sinds 1999 als docent verpleegkunde voor Zuyd Hogeschool en vanaf 2005 is ze tevens docent-onderzoeker van het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken van Zuyd Hogeschool. Na diverse onderzoeksprojecten mede vorm te hebben gegeven is Friesen in september 2011 gestart met haar promotieonderzoek getiteld: ‘How to move forward with evidence-based practice in nursing: towards a personalised approach in cancer aftercare’. Voor dit promotieonderzoek heeft ze in 2013 een promotiebeurs voor leraren van de Nederlandse Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek ontvangen.

Meer agenda berichten