Agenda
Promotie

Promotie Steffy Stans: Communication for Participation

Datum
Tijd
-
Minderbroedersberg 4-6, Maastricht

Op maandag 17 december om 14.00 uur verdedigt Steffy Stans, docent en onderzoeker aan de faculteit Gezondheidszorg van Zuyd Hogeschool haar proefschrift ’Communication for Participation. Facilitating dialogue conversations between communication vulnerable people and healthcare professionals’ aan de Universiteit Maastricht.

Verbeteren dialoog

Haar onderzoeksproject richt zich op het verbeteren van dialooggesprekken tussen communicatiekwetsbare cliënten en zorgverleners. Steffy onderzocht door middel van interviews, observaties en literatuuronderzoek wat knelpunten en oplossingsrichtingen zijn.

Lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken

Stans is als onderzoeker werkzaam bij het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken van Zuyd, in samenwerking met de Vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht. Daarnaast is ze werkzaam als docent bij de opleidingen Ergotherapie en Master Advanced Nursing Practice van Zuyd. Stans focust hierbij op thema’s rondom praktijkgericht onderzoek, communicatie, communicatiekwetsbaarheid en interprofessioneel samenwerken en opleiden. 

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om bij de promotie aanwezig te zijn. Aanmelden is niet nodig.