Agenda
Hoogleraar Vaktherapie

Symposium en oratie prof. dr. Susan van Hooren

Datum
Tijd
-
Zuyd Hogeschool Heerlen & Open Universiteit

Prof. dr. Susan van Hooren is benoemd tot hoogleraar Vaktherapie bij de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Op vrijdag 5 oktober om 16.00 uur spreekt Susan van Hooren haar oratierede ‘Vaktherapie: doen wat werkt’ uit.

Voorafgaand aan de oratie vindt het symposium Van ervaring naar inzicht plaats op locatie Nieuw Eyckholt 300 van Zuyd Hogeschool in Heerlen (ochtengedeelte) en bij de Open Universiteit in Heerlen (vanaf de middag): zie ook het programma. Dit symposium start om 9.30 uur.

Symposium ‘Van ervaring naar inzicht’
Vaktherapie is een therapievorm om mensen met psychische klachten te behandelen of ondersteunen. Een belangrijk kenmerk van vaktherapie is dat er via ervaringsgerichte werkwijzen een veranderingsproces op gang kan worden gebracht. De therapeut werkt met doelgerichte en systematische inzet van beeldende materialen, dans, drama, muziek, bewegen en lichamelijkheid.

Tijdens dit symposium kunt u deze vaktherapeutische interventies ervaren en inzichten opdoen hoe deze interventies een bijdrage kunnen leveren aan persoonlijke ontwikkeling of hulpvragen van cliënten. Tevens wordt in de middag gereflecteerd op actuele thema’s in de zorg aan mensen met psychische problematiek en de wijze waarop inzichten vanuit de vaktherapie van waarde zijn.

Bekijk het programma van het symposium. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om het symposium bij te wonen. 

  • Aanmelden is mogelijk tot vrijdag 28 september 2018.