Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Satijnwit

Recent onderzoek

Bent u benieuwd naar de meest recente en huidig lopende onderzoeken van Zuyd? Hieronder treft u een aantal aan, met een korte uitleg van de inhoud van het onderzoek. Via het overzicht van de lectoraten kunt u meer lezen over andere onderzoeken en projecten.

Gebruik van meetinstrumenten in de zorg
Zuyd onderzoekt op welke wijze zorgprofessionals kunnen beschikken over kwalitatief goede en hanteerbare meetinstrumenten en hoe die optimaal in de dagelijkse praktijk gebruikt kunnen worden. Professionals willen en moeten hun handelen en de effecten daarvan zichtbaar maken. Dat doen ze door het gebruik van meetinstrumenten. Voor een effectief gebruik in de praktijk van deze instrumenten is een onderzoeksmatige en systematische aanpak nodig. Zuyd is vanuit het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken al jarenlang actief op dit onderzoeksterrein. Lees meer...

Spelen met robots
Spelen met robots is een onderzoek dat de toepassing van de IROMEC-robot in Nederlandse ergotherapie met kinderen met verstandelijke beperkingen onderzoekt. In de ergotherapie worden kinderen met ontwikkelingsachterstand ondersteund om hun spelgedrag te verbeteren. Door middel van speciaal ontwikkeld speelgoed zou het spelen van kinderen met een functiebeperking beter ondersteund kunnen worden. Het IROMEC-robotsysteem is ontwikkeld als een sociale mediator die kinderen met beperkingen toegang biedt tot verschillende spelvormen, van solitair spel tot sociaal en coöperatief spel. Het doel van het onderzoek 'Spelen met robots' is om het inzicht te vergroten in de mogelijkheid om met een spelrobot het spelgedrag van kinderen te ondersteunen en of de robot een meerwaarde biedt ten opzichte van het bestaande spelaanbod. Lees meer...

Zwanger en te zwaar: thuis in de eerste lijn?
Nederlandse verloskundigen in de eerste lijn worden steeds vaker geconfronteerd met zwangeren die lijden aan overgewicht of obesitas. Momenteel zijn er weinig handvatten beschikbaar die richting geven aan het optimaliseren van de verloskundige zorg aan deze specifieke groep zwangeren. Dit promotieonderzoek heeft als doel om inzicht krijgen in het vóórkomen van overgewicht en obesitas in de eerstelijns verloskundige populatie. Lees meer...

Digitale identiteiten 
DigIDeas is een groot onderzoeksprogramma naar de zes toepassingsgebieden van digitaal identiteitsmanagement. Identiteiten en het beheer daarvan winnen steeds meer aan belang in digitaal Nederland. Overheid en bedrijfsleven werken hard aan het realiseren van diverse systemen om de identiteiten van burgers en klanten te beheren. In het onderzoeksprogramma zijn ook twee internationale workshops en de ontwikkeling van praktische vertalingen van de resultaten naar best practice-rapportages voorzien.

Interculturele communicatie in de Euregio Maas-Rijn
Interccom is een Euregionaal Interreg project bedoeld om de positie van toekomstige deelnemers op de arbeidsmarkt te versterken. Door de taal- en culturele ondersteuning van zowel autochtone als allochtone jongeren in het secundair en hoger onderwijs te optimaliseren, hebben deze jongeren meer kans op een kwalitatief goede betrekking op de Euregionale arbeidsmarkt. Daarvoor wordt een tool ontwikkeld die autochtone (Duits-, Frans- en Nederlandssprekend) en allochtone (Poolse en Turkse) leerlingen van middelbare scholen in staat moet stellen een vervolgstudie aan een instelling van middelbaar of hoger onderwijs in de Euregio met succes af te ronden en niet voortijdig af te haken. Lees meer...

diverse meetapparaten