Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Satijnwit

Onderzoekszwaartepunten

Zuyd heeft drie zwaartepunten benoemd voor haar toegepast onderzoek. Deze zwaartepunten dragen bij aan de regionale ontwikkeling en zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de (Eu)regionale overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Aansluiting op de regionale Brainport 2020-agenda
De zwaartepunten van Zuyd op het gebied van onderzoek zijn onlosmakelijk verbonden met de regionale behoeften en zijn in lijn met onze missie: duurzaam van betekenis voor een professie. De zwaartepunten zijn het product van jarenlange samenwerking met onze partners en zijn geformuleerd met het oog op innovatie, ondernemerschap en gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zuyd heeft in een vroeg stadium haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus genomen. De zwaartepunten zijn erkend binnen Brainport 2020 en Limburg Economic Development (LED) en liggen op het gebied van:

  • Innovatieve zorg en technologie
  • Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving
  • Life Science and Materials

Deze zwaartepunten worden geconcretiseerd in Zuyd's Centres of Expertise. Zuyd's faculteiten in de economische, sociale, educatieve en publieke sectoren ondersteunen en faciliteren de drie zwaartepunten. De faculteiten in de economische sector overwegen of zij nieuwe zwaartepunten op het gebied van leisure en smart services zullen formuleren.

Logo LED