Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Zorg op afstand

Bij zorg op afstand maken zorgvragers en zorgprofessionals gebruik van eHealth mogelijkheden voor het ontvangen en verlenen van zorg. Zorg op afstand kent verschillende toepassingen voor monitoring, consultatie en behandeling, zoals het gebruik van sensoren en beeldschermverbindingen. Zorg op afstand kan intra- en extramuraal worden ingezet op verschillende terreinen (bv. care, welzijn) en binnen verschillende sectoren van de zorg.

Het lectoraat houdt zich bezig met de volgende thema's:

 • Regionale samenwerking
 • Zelfmanagementondersteuning
 • Implementatie en adaptatie


Onderzoek en diensten
Het programma biedt onderzoek, tools en diensten waarmee zorgorganisaties praktisch aan de slag kunnen met zorg op afstand. Het betreft handreikingen voor diverse fasen in dit proces, van ideeën generatie via een passende keuze voor bepaalde technologie, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies in kleinschalige pilots tot ondersteuning van implementatie en het uitvoeren van grootschalige evaluaties. 
 
Onderwijs
Tevens leveren we een bijdrage aan de zorgopleidingen (mbo en hbo), gericht op multidisciplinaire zorg en ondersteund met technologie, om zo bij te dragen aan de opleiding van innovatieve zorgprofessionals.

Het lectoraat is een van de vijf lectoraten gebaseerd op de programmalijnen van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Op dit moment worden er door EIZT al verscheidene (inter)nationale projecten in samenwerking met zorginstellingen, professionals, bedrijven, cliënten, overheden en andere kennisinstellingen uitgevoerd op het domein van het nieuwe lectoraat. Op de website van EIZT vindt u meer informatie over deze projecten.

Over de lector

Marieke SpreeuwenbergMarieke Spreeuwenberg is sinds oktober 2015 werkzaam als lector Zorg op Afstand van Zuyd Hogeschool en vanuit die rol ook verbonden aan het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Deze functie combineert zij met een aanstelling als universitair hoofddocent bij de vakgroep Health Services Research aan Maastricht University.

Het lectoraat heeft twee hoofdthema’s. Het eerste thema richt zich op de inzet van eHealth ter ondersteuning van eigen regie en zelfredzaamheid van burgers en de doelmatige inzet van het (schaarse) zorgpersoneel. Het tweede thema richt zich op de uitwisseling van regionale (medische) data ter verhoging van de eigen regie van burgers, het verlenen van integrale zorg en het uitvoeren van evaluatief en voorspellend onderzoek.

Lees meer Lees minder

Inauguratie

Op 28 maart 2018 is dr. Marieke Spreeuwenberg geïnstalleerd als lector. Haar rede had als titel: Van Zorg op Afstand naar Zorg Dichtbij. Limburg als eHealth-innovatieregion

Bekijk de rede (pdf)

Leden

 Onderstaand vindt u een overzicht van de leden van het lectoraat.

 • Esther Bloemen-Van Gurp

  Esther Bloemen-Van Gurp
  Ik ben werkzaam in de rol programmamanager van het Limburg Meet programma Personal Health Train (PHT). Daarnaast participeer ik in de landelijke PHT-GO FAIR groep, die de PHT principes (inter)nationaal promoot.

  De PHT heeft als doel het opzetten van een infrastructuur voor (regionale) data uitwisseling in de zorg, ten behoeve van de burger, zorgverlener en onderzoek. Uniek in dit project is dat de burger bepaalt welke informatie opgehaald wordt en met wie deze wordt gedeeld. Op deze manier kunnen data worden gebruikt voor onderzoek, preventie en voorlichting met de burger aan het stuur. Doel is studenten te laten participeren in de deelprojecten van het programma en opgedane kennis terug te laten vloeien naar het onderwijs, voor het opleiden van een toekomstbestendige (zorg)professional.

  Expertise
  Mijn expertise ligt vooral op het gebied van data-uitwisseling in de zorg, decision making, personalized medicine, eHealth, patient empowerment, radiotherapie-oncologie, in vivo dosimetry.

  Contact
  esther.vangurp@zuyd.nl

 • Laura Hochstenbach

  Laura Hochstenbach
  Sinds 2016 ben ik werkzaam als docent-onderzoeker bij het lectoraat Zorg op Afstand. Mijn interesse gaan uit naar de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van eHealth toepassingen in en samen met de dagelijkse zorgpraktijk.

  In 2008 heb ik de BSc Algemene Gezondheidswetenschappen afgerond en in 2010 de MSc Health Sciences Research, beiden aan de Universiteit Maastricht (UM). Na mijn studie ben ik mijn loopbaan begonnen als junior adviseur bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). In regionale en nationale werkgroepen heb ik een bijdrage geleverd aan verschillende projecten op het gebied van revalidatie, nazorg en palliatieve zorg. 

  In 2011 ben ik mijn promotieonderzoek gestart aan de UM. Dit KWF-project was gericht op de ontwikkeling en evaluatie van een eHealth interventie voor patiënten met pijn bij kanker. In 2017 heb ik mijn proefschrift “Self-management support for outpatients with cancer pain: Development, feasibility, and impact of and eHealth intervention” succesvol verdedigd. 

  Binnen Zuyd vervul ik een rol in de volgende projecten:

  • het LIME project Psymate, 
  • het Interreg project CrossCare en 
  • het CZ Zuyderland project eHealth living lab. 

  Steeds wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met onderwijs; we proberen studenten zoveel mogelijk te betrekken bij de opzet en uitvoering van deze projecten.  

  Contact
  laura.hochstenbach@zuyd.nl

 • Nadine Spierts

  Nadine Spierts

  Sinds maart 2010 ben ik werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Zorg op Afstand en daarnaast ook regelmatig betrokken bij projecten van andere Gezondheidszorg lectoraten.

  In 2010 heb ik mijn opleiding ergotherapie afgerond en in 2017 de European Master Care and Technology. Ik ben uitvoerend onderzoeker en houd me bezig met het werven van deelnemers (instellingen, cliënten e.d.), coördineren van onderzoek, en het verzamelen van data voornamelijk door het uitvoeren van interviews en afnemen van vragenlijsten. 

  Expertise
  Mijn expertise ligt op het gebied van kwalitatief onderzoek met diverse (kwetsbare) doelgroepen, zoals verslaafden, daklozen, licht verstandelijk beperkten, dementerenden, en thuiswonende ouderen. 

  nadine.spierts@zuyd.nl

 • Renee Verwey

  Renee Verwey
  Ik ben verpleegkundige en werk als senior docent/onderzoeker bij het cluster van de Gezondheidszorg lectoraten (o.a. bij Zorg op Afstand en Wijkgerichte zorg) en bij de bachelor of Nursing en de masteropleiding Advanced Nursing Practice. Daar ben ik betrokken bij diverse onderzoeken, bij onderwijsontwikkeling, uitvoering, en bij toetsing en evaluatie (examencommissie).

  De studie verpleegkunde rondde ik af bij de Hogeschool van Arnhem Nijmegen, vervolgens behaalde ik een eerstegraads onderwijsbevoegdheid en volgde een Online Education and Training bij de Universiteit van Londen, gevolgd door een master Public Health en een promotieonderzoek bij de Universiteit Maastricht. In dit onderzoek genaamd ‘Get moving! Self-management support using mobile technology’ is een mHealth interventie ontwikkeld en getest om mensen met een chronische aandoening te ondersteunen bij hun voornemen om meer te bewegen, waarna de effectiviteit werd aangetoond in een gerandomiseerd onderzoek. 

  Expertise
  Mijn expertise en ervaring liggen op het gebied van ICT in onderwijs (toetsing) en zorg (eHealth), User Centred Design, zelfmanagement en leefstijlcoaching.

  In mijn werk vind ik de eigen regie van studenten én zorgvragers heel belangrijk, aansluiten bij hun leefwereld en bij wat ze nodig hebben om te leren en te veranderen. 

  Contact
  renee.verwey@zuyd.nl

Lectoraat Zorg op Afstand
Locatie Zorgacademie Parkstad
Henri Dunantstraat 2
6419 PB HEERLEN
jacqueline.kurvers@zuyd.nl of bea.diederen@zuyd.nl