Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Blauw 3

Over de lector

Per 1 maart 2010 is Zeger Vroon benoemd als bijzonder lector ‘Zonne-energie in de gebouwde omgeving’ bij Zuyd Hogeschool. Per 1 maart 2014 is Zeger nogmaals voor vier jaar aangesteld als bijzonder lector.

Zeger is afgestudeerd in 1991 aan de Rijksuniversiteit Utrecht met als onderwerp opslagfosforen. Zijn interesse voor chemie en scheikunde is ooit begonnen door zijn liefde voor vuurwerk en chemicaliën. Daarnaast had hij op de middelbare school veel interesse voor geochemie en duurzame energie. Na zijn universitaire studie is Zeger in 1995 gepromoveerd op het onderwerp zeolietmembranen aan de Universiteit Twente.

 

Na zijn promotie is hij als wetenschappelijk medewerker begonnen bij TNO Eindhoven met als specialisatie sol-gel processing. Bij TNO Eindhoven heeft Zeger in die hoedanigheid gewerkt aan de bereiding van sol-gel anorganische coatings en poeders voor de petrochemische, automotive, solar en high-end equipment markt. De laatste jaren werkt hij bij TNO aan de bereiding van optische anorganische coatings voor zonnecellen en lichtmanagement in zonnecellen.

 

Sinds 1996 begeleidt Zeger Zuyd-studenten van de opleidingen Chemie en Chemische Technologie bij hun stage en afstuderen bij TNO. Vanaf 2008 is de relatie tussen TNO en Zuyd Hogeschool versterkt en een gevolg hiervan was dat Zeger al vanaf juni 2009 een dag in de week betrokken is bij het lectoraat. Zeger is voor 0.4 fte verbonden aan Zuyd Hogeschool en blijft voor 0.6 fte werkzaam bij TNO. Het bijzonder lectoraat wordt deels gefinancierd door TNO.  

 

Contact

Meer contactinfo