Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Blauw 3

Onderzoek en projecten

Het bijzonder-lectoraat Zonne-energie kent twee onderzoekshoofdlijnen die passen binnen de zwaartepunten van de regio en van Zuyd:

 1. Zonnepanelen in de gebouwde omgeving
 2. Nanomaterialen voor energie toepassingen

Vanuit die onderzoekslijnen lopen er een aantal projecten:

 

 • Window of the Future

  Het onderzoeksproject Window of the Future is op 19 juni 2017 gehonoreerd met een RAAK-PRO subsidie door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek. Aan het onderzoeksproject het maximale subsidiebedrag van 700.000 euro toegekend. In het project wordt samengewerkt met externe partners.

  Het onderzoeksproject Window of the Future richt zich op het ontwikkelen van coatingmaterialen voor toepassing op glazen ruiten die transparant zijn voor licht, zodat maximaal daglicht het gebouw binnenkomt, en tegelijkertijd de transmissie en reflectie van warmte regelen. Het ontwikkelen van deze ‘windows of the future’ is een belangrijke ontwikkeling aangezien is gebleken dat de gebouwde omgeving momenteel 46 procent van alle energie (voornamelijk voor verwarming en koeling) verbruikt. De behoefte aan dergelijke ramen is bevestigd door TNO en het Brightlands Materials Center als speerpunt in hun opto-electronica programma. Zij dragen grotendeels bij aan dit project. Bijzonder lector Zeger Vroon, is de projectleider.

   

 • Organext
 • IMDEP 
 • Smartchain 
 • UV Nanomaterialen
 • Spectrale conversiematerialen
 • PV OpMaat 
 • Smart Hyper PV
 • Werkelijk bouwen aan BIPV
 • Cleantech Energy Crossing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Meer contactinfo