Werkplaats Sociaal Domein Zuyd
Werkplaats Sociaal Domein Zuyd

Leeratelier Samenlevingsopbouw

Betrokken docent-onderzoekers
Chantal van Lieshout
Lenno Jansen
Joost Weling

Deelnemers     
Professionals uit het sociaal domein die een opdracht hebben gericht op samenlevingsopbouw, zoals opbouwwerkers, welzijnswerkers, vrijwilligerscoördinatoren en zzp’rs, daarnaast nemen zowel docenten van het profiel W&S van de Academie Sociaal Werk deel en leden van het lectoraat LSI.

Doel 
Versterken van de beroepsidentiteit en positionering van samenlevingsopbouw in het sociale domein middels:

  1. kennisuitwisseling en -ontwikkeling
  2. innovatie door ontwikkeling van hands-on-tools voor het werkveld

Werkwijze en voortgang
Het leeraterlier is een interprofessionele gemeenschap, geïnspireerd op het Community of Practice model van Wenger (2002), waar mensen uit onderwijs, onderzoek en praktijk samenkomen vanuit een gezamenlijke interesse en kennisvraag. Het leeratelier functioneert als een intervisiegroep, waarvan de leden op basis van vragen en ervaringen vanuit de praktijk met elkaar in gesprek gaan en zodoende onderling kennis met elkaar uitwisselen.

Naast het uitwisselen van praktijk & ervaringskennis worden op basis van behoefte gastsprekers uitgenodigd. Zo organiseerden we in april 2021 een expertmeeting over samenlevingsopbouw ten tijde van COVID-19 en was in november 2021 Radboud Engersen te gast om te vertellen over onderzoek naar de positionering van opbouwwerkers ten opzichte van bewoners, opdrachtgevers, collega’s en partnerorganisaties.

Het leeratelier Samenlevingsopbouw heeft zich ontwikkeld tot een hecht netwerk. Dankzij dit netwerk beschikt de WSD Zuyd over korte lijnen met het werkveld en krijgt de samenwerking op verschillende manieren vorm:

 

Meer informatie

Heeft u interesse om lid te worden van dit leeratelier? Neem dan contact op met een van de betrokken docent-onderzoekers via wsd@zuyd.nl.  

Of bekijk de leaflet