Werkplaats Sociaal Domein Zuyd
Werkplaats Sociaal Domein Zuyd

Leeratelier Integraal werken met jeugd

Betrokken docent-onderzoekers
Cindy Caanen
Marijke Sniekers
Lieke Tillmann
Wim Goossens

Deelnemers
Diverse partners die zich in de regio bezig houden met jeugd en opvoedingsvraagstukken, werken vanuit ieders perspectieven en expertise samen met oog voor integraal werken rondom die schakelmomenten en gerelateerde pedagogisch-didactische en sociaal-maatschappelijke aspecten in de weg naar volwassenheid. In modules Ouderschapsbegeleiding en gezinscoaching, Kind en jeugd GGZ en het profiel Jeugdzorg ligt de verbinding met het onderwijs. Het International Parenting Program biedt de mogelijkheid om met internationale ervaringsdeskundige ouders en jongeren en met professionals kennis en ervaring te delen. De werkwijze kenmerkt zich door een ringenstructuur met een kerngroep (doelbepaling, organisatie en coördinatie), een actieve groep daar omheen (expertise en input) en in de buitencirkel een perifere groep deelnemers (specifieke expertise, ervaring of interesse).

Doel
Het leeratelier is een interprofessionele gemeenschap, waar mensen uit onderwijs, onderzoek en praktijk samenkomen vanuit een gezamenlijke interesse in vraagstukken over integraal werken met jeugd. De focus is: het leveren van een bijdrage aan het pad dat kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers afleggen naar volwassenheid, en waarin zich schakelmomenten voor kunnen doen die impact hebben op hun verdere leven. Het leeratelier heeft 3 doelen:

  1. Kennisdoel is inzicht vergroten in de achtergronden van en mogelijke aanpakken voor integraal werken met de jeugd en hun ouders/verzorgers (en sociale omgeving).
  2. Professionaliseringsdoel is het versterken van competenties en het uitbreiden van de handelingsopties van professionals die zich bezighouden met jeugdvraagstukken.
  3. Veranderdoel is om bij te dragen aan kwaliteit van samenwerking en duurzame oplossingen voor structurele vraagstukken waarmee de jeugd en hun ouders/verzorgers te maken hebben.

Evenals de andere leerateliers van WSD Zuyd, laten we ons hierbij inspireren door het ‘Community of Practice’ model van Wenger (2002).

Werkwijze en voortgang
In het voorjaar van 2021 vond een online expertmeeting plaats, die als doel had om professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, studenten en (vertegenwoordigers van) kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers met elkaar te verbinden en kennis en ervaring te delen. Jongere Rafaël Rozenblad deelde tijdens de expertmeeting zijn verhaal. Deze video is hier te bekijken:

Vervolgstappen zijn enerzijds om het leeratelier en de werkwijze te concretiseren met geïnteresseerden en ervaringsdeskundigen en anderzijds om kennisactiviteiten te organiseren met partners zoals een kenniscafé, themabijeenkomst, een lezing of webinar of reflectiebijeenkomst. 
Meer informatie

Heeft u interesse om lid te worden van dit leeratelier? Neem dan contact op met een van de betrokken docent-onderzoekers via wsd@zuyd.nl   

Of bekijk de leaflet