Werkplaats Sociaal Domein Zuyd
Werkplaats Sociaal Domein Zuyd

Leeratelier Impact

Betrokken docent-onderzoekers
Michelle Heijnen-Van der Tier
Joost Weling

Deelnemers
Het leeratelier is een interprofessionele gemeenschap van sociaal werkers, beleidsmedewerkers van organisaties en gemeenten, studenten, onderzoekers en docenten, die zich bezig (willen) houden met legitimatievraagstukken en het inzichtelijk maken van de impact van sociaal werk.

Doel
Het leeratelier is een interprofessionele gemeenschap, geïnspireerd op het ‘Community of Practice’ model van Wenger (2002), waar mensen uit onderwijs, onderzoek en praktijk samenkomen vanuit een gezamenlijke interesse en kennisvraag: ‘Hoe breng je de impact van het sociaal werk in beeld?’

Doel van dit leeratelier is drieledig: uitwisselen en ontwikkelen van kennis, innovatie van het werkveld, dichten van de kloof tussen beleid en praktijk. 

Werkwijze
Vanuit een participatief proces geven de deelnemers mee vorm aan de inhoud en het proces van het leeratelier. Iedere maand worden thematische expertmeetings georganiseerd waar een spreker wordt uitgenodigd, en thematisch kennis en expertise wordt uitgewisseld en ontwikkeld. Daarnaast hebben we halfjaarlijks een sessie waarin we terugblikken en vooruitkijken.

Er wordt gewerkt met een vaste kerngroep, en mensen die aansluiten op specifieke thema’s. Op dit moment bestaat het leeratelier uit twee deelgroepen: een groep voor uitvoerende professionals in het sociaal domein, en een groep voor beleidsmakers. Aanleiding hiervoor was de behoefte van het leeratelier een dialoog mogelijk te maken tussen enerzijds professionals die hun werk inzichtelijk moeten maken en moeten kunnen legitimeren, en anderzijds de partijen die om die legitimatie vragen. Het is de intentie om deze deelgroep op korte termijn te fuseren. Daarmee heeft het leeratelier niet meer alleen impact op het professioneel handelen, maar ook op de context waarin dat handelen is ingebed.   

Het leeratelier heeft daarnaast initiatieven ontplooid om de regionale activiteiten te verbreden. Zo is er een bovenregionale tweedaagse werksessie georganiseerd in samenwerking met leerateliers van de werkplaatsen die verbonden zijn aan hogeschool Arnhem en Nijmegen, de Hogeschool Utrecht, en Zuyd Hogeschool. Op de agenda stond: co-creatie van beleid en het belang van het omarmen van diversiteit en antagonisme.   

Meer informatie

Heeft u interesse om lid te worden van dit leeratelier? Neem dan contact op met een van de betrokken docent-onderzoekers via wsd@zuyd.nl.  

Of bekijk de leaflet