Wekplaats Sociaal Domein
Werkplaats Sociaal Domein Zuyd

Zuyd Verkiezingsdebat: Politiseren in het sociaal domein: een praktijkvoorbeeld

Op dinsdag 2 maart 2021 organiseerde de opleiding Social Work i.s.m. de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd een politiek debat over enkele zorgwekkende kwesties binnen het sociaal domein. Partijspecialisten van vijf politieke partijen gingen onder leiding van Goos Cardol met elkaar in gesprek: Judith Tielen (VVD), René Peters (CDA), Lisa Westerveld (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP) en Pascale Plusquin (Partij voor de Dieren).

Aanleiding

Het event werd georganiseerd ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid en stelde zich ten doel om studenten Social Work vertrouwd te maken met politiserend handelen én om een aantal urgente sociale kwesties op de politieke agenda te plaatsen. Chantal van Lieshout en Michelle Heijnen-van der Tier openden het middag met een toelichting op de betekenis van politisering en voorbeelden uit eigen praktijkonderzoek.

Deelnemende hogescholen

De urgente kwesties binnen het sociaal domein werden voorgedragen door studenten en docenten/professionals van de Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Saxion Hogeschool, Inholland en Zuyd Hogeschool. Ze deden dat middels live pitches en pakkende videoclips.

Thema's

De studenten van Zuyd Hogeschool mochten de aftrap verzorgen en spraken politici aan op de knellende situatie in de geestelijke gezondheidszorg, die ontstaan is na de decentralisaties. Vervolgens pleitte Saxion Hogeschool voor een meer menselijke maat in het sanctiebeleid in de participatiewet, die nu een te grote complexiteit aan regels bevat. Destigmatisering van psychische problematieken was het onderwerp dat centraal stond in de videoclip van Hogeschool Utrecht om inclusie in de Nederlandse samenleving te vergroten. Of zoals visuele notulist Frank Los het benoemde: ‘haal die sticker van ieders hoofd af’.

Discussie

De Hogeschool van Amsterdam nam de luisteraars mee aan de hand van een inbeeldingsexercitie: ‘stelt u zich uw meest veilige en prettigste locatie voor, maar met het idee dat altijd iemand u in de gaten houdt of inbreuk kan doen op uw privacy’. Zo wierpen zij de vraag op of er sprake is van mensenrechtenschendingen in de jeugdzorg. De Hogeschool Arnhem-Nijmegen vroeg  aandacht voor het wantrouwen van instanties en overheid richtingen mensen met een beperking. Zo dienen zij zich keer op keer te bewijzen om aanspraak te maken op hun rechten. Zij pleitten voor de oprichting van een ‘Raad voor Sociale Rechtvaardigheid’ wat in de online chat veel discussie losmaakte. De afsluitende pitch was van InHolland en pleitte voor meer aandacht voor vrouwenemancipatie op de politieke agenda.

Debat

Na een korte pauze was het de beurt aan politici om in korte debatten te reageren op de ingebrachte kwesties.

Alle politici waren het eens over de noodzaak misstanden binnen het sociaal domein te voorkomen en spraken over verschillende interventies om in te grijpen op de huidige misstanden. Denk hierbij aan investeren in expertise van professionals, het verminderen van wantrouwen in de burger, of het ter discussie stellen van de rol van marktwerking in zorg en welzijn. Ook werd de belangrijke rol van de politiek uitgelicht als voorbeeldfunctie in vrouwenemancipatie en het inzetten van een complexiteitsreductie bij sanctiebeleid.

Het was een geslaagde middag, waarin studenten en docenten van verschillende hogescholen samen optrokken in de politiserende opdracht van het sociaal werk. Dat smaakt naar meer!