Project
Wijkgerichte Zorg

Training Eenzaamheid 75+

De gemeente Heerlen neemt deel aan het landelijke project Een tegen Eenzaamheid. De gemeente heeft het lectoraat en wmo coöperatie STAND-BY! gevraagd om gezamenlijk een training te ontwikkelen en uit te voeren voor vrijwilligers en andere sleutelpersonen die een rol gaan spelen in de aanpak van eenzaamheid. In de training ontvangen ze tools en wordt gewerkt aan vaardigheden om signalen van eenzaamheid tijdig op te merken en op de juiste plek ‘neer te leggen’.

De training gaat uit van het train-de-trainer principe. Hiermee kan de aandacht voor eenzaamheid op een natuurlijke wijze als een olievlek verder verspreid worden. Werkzaamheden vanuit het lectoraat betreffen de ontwikkeling van het programma en ondersteunend materiaal, uitvoering van het programma bij twee groepen en de evaluatie en monitoring van de ervaren effectiviteit. In november 2019 is de training van start gegaan bij een eerste groep vrijwilligers. De evaluatie en monitoring volgen in een later stadium.