Project
Wijkgerichte Zorg

Optimale maatschappelijke ondersteuning van burgers

Dit Raak project is gericht op de ontwikkeling van een pakket dat gemeenten en burgers ondersteunt bij een kiezen van een passende aanpak als het gaat om hulpvragen van burgers, over zaken als dagbesteding, vervoer, huishoudelijke zorg, etc.

In het onderzoek komen de volgende vragen aan bod:

  1. Met welke concrete methodieken en instrumenten kan de ondersteuningsbehoefte van de individuele burger en diens sociale netwerk het beste verhelderd en in kaart worden gebracht?
  2. Hoe kan, in samenwerking met de burger en diens sociale netwerk, een voorstel voor de oplossing van de problemen opgesteld en uitgevoerd worden? 
  3. Met welke indicatoren en bijbehorende meetinstrumenten kunnen de processen en effecten van de gekozen oplossingen goed en eenvoudig gemonitord en zo nodig bijgestuurd worden? 

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Jerôme van Dongen, jerome.vandongen@zuyd.nl of