Project
Wijkgerichte Zorg

Leren in dialoog: Uitbreiding en verduurzaming leernetwerk

Een consortium bestaande uit Zuyd Hogeschool, ROC Arcus college, ROC Leeuwenborg, het Huis voor de Zorg en de zorginstellingen Cicero en Envida heeft ervaring opgedaan met leernetwerken: professionals uit de thuiszorg (MBO en HBO), HBO-V en MBO zorgstudenten, docenten en cliënten hebben samen geleerd rond de thema’s zelfmanagement en coachen van collega’s. Doel is kennistoename en verkleining van de afstand tussen onderwijs en werkvloer.

Dit project is een ZonMw project.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Pieter Eijgenraam, pieter.eijgenraam@zuyd.nl.